Teradata’s Data-Driven Marketing Survey 2013

Integrated Marketing Management: Co nabízí pro business?

Integrated Marketing Management: Co nabízí pro business?

S rostoucí konkurencí, velkou nasyceností trhu a stále se měnícími požadavky zákazníků čelí podniky intenzivnímu tlaku na vytvoření správné strategie pro udržení stálých [...]

17. Září 2013

Úspěšní ředitelé marketingu jsou zadobře s technologiemi

Rostoucí složitost marketingu způsobená multiplikací komunikačních kanálů, potřeba mikrosegmentace a personalizace stejně jako snižování životních cyklů produktů nutí marketing k větší efektivitě.

1. Září 2013

Multikanálová realita chce nové způsoby zvládání dat

Multikanálová realita chce nové způsoby zvládání dat

Společnost Teradata je světovým leaderem v oblasti platforem pro analýzu dat. O vlivu digitálních kanálů na tradiční marketingové koncepty jsme mluvili s Heike Nowak, která [...]

1. Září 2013

Jak marketéři profitují z technologií v multikanálovém světě

S cílem porozumět rychlé evoluci marketingu, která v současné době zasahuje všechna odvětví, se v rámci průzkumu Teradata’s Data-Driven Marketing Survey 2013, Europe společnost Teradata zeptala [...]

23. Srpen 2013

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT