NetMonitor

Valná hromada SPIR potvrdila institut samoregulátora

Zasedání valné hromady členů Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) potvrdilo 25. 6. 2009 probíhající proces samoregulace internetu a přijalo institut samoregulátora ve svých stanovách.

26. Červen 2009

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT