Co je digital marketing?

Digital marketing (česky digitální marketing) je část marketingu využívající k propagaci internet, mobilní telefony a další moderní formy interaktivní komunikace.

Zpravidla je považován za součást direct marketingu, jelikož nabízí široké možnosti přesného osobního cílení a personalizace sdělení.


Digital marketing zahrnuje celou řadu komunikačních kanálů a nástrojů, mezi něž patří:
Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT