Zprávy o smrti direct mailu byly poněkud přehnané

Pozměněný citát Marka Twaina se zdá být podle Denise Holland přiléhavý pro marketingovou branži. Na životnost papírového direct mailu ukazuje B2B případová studie společnosti Experian. Kampaň “Income Insight” vykázala ROI 3824 % neboli přinesla za každý vynaložený dolar 38,24 dolarů.

Jak dále píše tato americká analytička, nepřestává ji překvapovat, kolik marketingových odborníků zastává názor, že papírový direct mail už nepatří do marketingového mixu. Neberou ohled na aktuální čísla o stabilní návratnosti papírových katalogů, nesledují, jak účinně direct mail využívají politici ve svých volebních kampaních a jak vysokou response mají obchodní psaní různých netradičních 3D nebo velkých formátů. E-mail a další digitální kanály nejsou podle ní konkurenty direct mailu, kteří ho nahradí. Papírový direct mail patří do multikanálových kampaní.

Ukázkovým příkladem účinného 3D direct mailu v B2B oblasti je poměrně nedávná (2013) kampaň společnosti Experian.


Případová studie


Klient: Experian

Agentura/letter­shop: Structural Graphics, USA

Kategorie: Informační technologie

Kampaň: Income Insight

Médium: 3D pop-up direct mail

Země: USA


Pozadí kampaně

Experian je globální lídr v poskytování informací, analytických nástrojů a marketingových služeb organizacím a zákazníkům, kterým pomáhá rizika a návratnost komerčních a finančních rozhodnutí.

Cíle kampaně

Experian chtěl:

Řešení

Aby adresát okamžitě zachytil relevantnost zprávy, problém byl vizuálně prezentován přímo na obálce. Tři zdánlivě rovnocenní žadatelé o půjčku byli zobrazeni ve výsecích obálky a na obálce byla otázka, zda budou schopni splácet úvěr. Povytažením karty z obálky se pak ve výsecích objevila odpověď, která odhalila, že jeden ze žadatelů je silně rizikový.

Pro zrychlení responze byl začleněn také 3D prvek. Po otevření obálky, gumička aktivovala pop-up papírovou krychli, která překvapila a následně zafungovala i jako reminder na pracovní stůl. Každá strana krychle poukazovala na jeden benefit produktu a obsahovala kontaktní informace. Uvnitř obálky byly také kompletní produktové informace a nabídka na vyzkoušení zdarma.

Výsledky

Kampaň “Income Insight” vykázala ROI (návratnost investic) 3 824 % neboli přinesla za každý vynaložený dolar 38,24 dolarů.13. Srpen 2015

Štítky:  , , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT