Xerox Rialto: Nová tiskárna je odpovědí na situaci na trhu

Na veletrhu Inovation days ve švýcarském Luzernu bylo představeno nové tiskové zařízení Xerox Rialto Inkjet Press 900. Jeho uvedení na trh znamená vznik zcela nové kategorie tiskových strojů a na veletrhu díky tomu stroj vzbudil velký ohlas. Aplikaci této novinky lze očekávat při tisku transakčních tisků a velký potenciál bude mít i v oblasti direct mailů.

„Všichni návštěvníci se s tímto strojem chtěli seznámit a byl to jednoznačně nejsledovanější exponát na veletrhu. Konkurence Xeroxu se také snaží vyvinout podobné zařízení, zatím jí ale Xerox uniká,“ říká o uvedení nového stroje na trh Petr Jetel z firmy Xerox.

Novinka vznikla díky akvizici společnosti Impika

Za vznikem novinky je spolupráce, která vznikla poté, co Xerox realizoval akvizici francouzského výrobce inkjetových tiskových strojů společnosti Impika – tiskový stroj Xerox Rialto Inkjet Press 900 pak vzešel ze společného vývoje. Vedl k tomu zejména vývoj trhu, kde působily silné ekonomickém tlaky na nové technologie. V oblasti direct mailu a transakčního tisku je totiž trendem přechod na plnobarevný tisk. Zároveň přitom dochází k velkému tlaku na cenu, který je způsoben především tím, že tisk lze poměrně jednoduše nahradit elektronickou komunikací. Další fakt, který ovlivňuje hlavně trh direct mailu, je rozdrobenost kampaní. V Česku firmy ustupují od „kobercových náletů“ na celou databázi ve stotisícových až milionových objemech. Vývoj naopak směřuje ke komunikaci na pečlivě vybrané skupiny, které obsahují jen desítky až jednotky tisíc adres. Nový stroj Xeroxu Rialto 900 reaguje na všechny tyto skutečnosti.

Obstát v konkurenci elektronických médií

Poptávka a trendy tiskové komunikace formou tiskových výstupů čelí velké konkurenci elektronických médií a poskytovatelé tisku pak musí hledat nové cesty jak v této konkurenci obstát a jak svým zákazníkům nabídnout atraktivní tisky, které přitom mají vysokou kvalitu. „Na trhu se stále více projevuje tendence zadavatelů po dokládání efektivity investic a marketingová oddělení hledají investice do komunikace. U elektronické komunikace je snadno doložitelná, u tisku je to ale složitější a je zde je snaha držet marketingové rozpočty na nižší úrovni. Pokud jde o tisk, je patrný trend k cíleným direct mailům, větší dělení cílových skupin na malé segmenty v řádu tisíců adresátů a méně početné zakázky, a to klade nároky na cenu i výrobu,“ vysvětluje Petr Jetel.

Mezi dvěma technologiemi

Na ofsetových tiskárnách se stále tisknou velká množství, ale počty kusů v jedné zakázce se snižují. To znamená, že cena tradiční technologie je vysoká a poskytovatelé tisku směřují k digitálním tiskovým strojům, které umožňují personalizaci, výrobu customizovaných tiskovin apod. „Tady je prostor, kterého využil Xerox. Archové tonerové tiskové stroje mají výhodu dostupných cen a možnosti realizovat malonákladové zakázky, nevýhodou je jejich relativně malá rychlost. Na druhou stranu inkjetové kontinuální tiskové stroje jsou rychlé, mají velmi nízké náklady na tisk, ale jejich pořízení vyžaduje velkou investici. Mezi těmito dvěma technologiemi je prostor a naše zařízení Xerox Rialto Inkjet Press 900 míří právě do tohoto segmentu. Symbolická je i volba názvu Rialto, jde o most v Benátkách a Xerox jej zvolil, protože náš produkt také spojuje dva světy – archový tonerový tisk a inkjetový kontinuální tisk," říká Petr Jetel.

Rychlost i při nižší pořizovací ceně

Zařízení Xerox Rialto Inkjet Press 900 má na vstupu roli a na výstupu ořezaný arch, Xeroxu se navíc podařilo tento tiskový systém vtěsnat do relativně malého stroje s délkou 3,6 metru a jeho velikost připomíná archové tiskové stroje. Zákazníkovi to přináší dostupnější technologii s nižší pořizovací cenou a s náklady blízkými inkjetu, což je nyní podle Petra Jetela největší důvod mimořádného zájmu o toto zařízení. Rialto využívá vodou ředitelný HD inkoust, pigment ulpívá na povrchu média a obsahuje méně vody, výsledkem pak je velmi kvalitní tisk (vizuální rozlišení 1000×1000 dpi). Tisk je také možný na širokou škálu materiálů. „Kontinuální tiskové stroje se vyplatí až od několika milionů výtisků za měsíc, u Rialta je to již kolem jednoho milionu A4 měsíčně. Více tak vyhovuje menším trhům, jako je Česká republika, protože u nás se nerealizují tak velké objemy. Do ČR bude možné dodat Rialto již ve druhém pololetí letošního roku,“ říká Petr Jetel. Aplikaci této novinky vidí při tisku jakýchkoli transakčních tisků a velký potenciál bude mít i v oblasti direct mailů.

Potenciál nejen pro direct maily

Umožňuje tisknout i na levné materiály i produkci direct mailů s vysokou kvalitou. Další možné využití je při tisku manuálů a knih. Poskytovatel tisku, který si pořídí Xerox Rialto Inkjet Press 900, může pro dokončovací zpracování využít stávající zařízení, stávající obálkovací linky, falcovačky na lomy apod. Pokud jde o tiskovou technologii, stroj pracuje v režimu single engine one up duplex.

David Daniel17. Duben 2015

Štítky:  , , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT