Výzkum Rexer Analytics již potřetí zhodnotil roli data miningu v organizacích

Třetí ročník nezávislého dataminingového výzkumu společnosti Rexer Analytics potvrdil důležitost data miningu pro marketing a prodej.

Do výzkumu, který se týkal potřeb, preferencí a nových pohledů dataminingových profesionálů, se zapojilo 710 respondentů z 58 zemí.

Z výsledků vyplývá, že data mining hraje v organizacích důležitou roli: polovina výsledků dataminingových procesů pomáhá řídit strategická rozhodnutí a provozní postupy a 60 % dotázaných uvedlo, že výsledky modelování jsou vždy nebo téměř vždy předávány dalším složkám organizace.

Výzkum dále ukázal, že:

  • Nejvíce data minerů pracuje v oblasti IT, marketingu, financí, akademické sféry a telekomunikací.
  • Data mining se nejčastěji používá v odděleních marketingu a prodeje.
  • Nejpoužívanějšími dataminingovými algoritmy zůstaly regresní a klastrová analýza a rozhodovací stromy.
  • Největší výzvy pro data minery představují nekvalitní data, vysvětlování přínosu data miningu ostatním a obtížný přístup k datům. Oproti výsledkům loňského ročníku se však v případě nekvalitních dat a obtížného přístupu k datům počet těchto problémů snížil.
  • Nejpoužívanějšími nástroji jsou IBM SPSS Modeler (SPSS Clementine), Statistica, a IBM SPSS Statistics (SPSS Statistics)

Zdroj: rexeranalytic­s.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT