Velká křížovka – direct mail IBM pro oblast státní správy

Je známým faktem, že jednotlivá oddělení v oblasti státní správy pracují izolovaně a nejsou obvykle schopna efektivně spolupracovat při řešení problémů. Cílem kampaně IBM UK bylo povzbudit týmového ducha zaměstnanců státní správy a ukázat jim, že pomocí vzájemné spolupráce se jim podaří řešit problémy rychleji a lépe.

Zároveň chtěla agentura Harrison Troughton Wunderman vysvětlit, že lepší spolupráci umožní software od IBM.

Kampaň měla podobu mailingu – velké křížovky, který byl rozesílán vedoucím jednotlivých oddělení státní správy. Křížovka však byla sestavena tak, aby ji žádný vedoucí nedokázal vyplnit sám, bez pomoci ostatních oddělení. Bylo nutné začít pracovat jako tým a křížovku vyřešit společně.

Tato analogie názorně ukázala, jaké jsou výhody řešení IBM. Náklady na mailing činily 10 350 liber, kampani se přitom podařilo vygenerovat celkových 2,3 milionu liber. ROI 222 : 1. Mailing v ceně 3,03 libry za kus přinesl celkem 105 odpovědí.

Kreativním ředitelem kampaně byl Steve Harrison, v září 2010 řečník pražské konference Dny direct marketingu.

Realizace: v roce 2004 ve Velké BritániiKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT