Valná hromada SPIR potvrdila institut samoregulátora

Zasedání valné hromady členů Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) potvrdilo 25. 6. 2009 probíhající proces samoregulace internetu a přijalo institut samoregulátora ve svých stanovách.

SPIR si jako jeden z hlavních úkolů stanovilo kultivaci trhu v oblasti obsahu. Dokladem tohoto záměru SPIR je i přijetí aktualizovaných dokumentů Etického kodexu měření NetMonitoru a Etického kodexu internetové reklamy.

„Jsme přesvědčeni, že samoregulace je nejlepším způsobem kontroly videoobsahu na internetu. Tento způsob již několik měsíců navrhujeme předkladateli návrhu zákona o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a doufáme, že se nám jej podaří prosadit,“ komentoval proces tvorby návrhu zákona nově zvolený předseda Výkonné rady SPIR Tomáš Búřil.

„SPIR řeší jak přímé stížnosti uživatelů internetu, tak vyřizuje požadavky z Rady pro reklamu a zatím nedošlo k žádnému konfliktu. Naši členové si nutnost sebekontroly uvědomují,“ dodal Búřil. Veškeré přijaté dokumenty najdete zde.

Valná hromada zvolila i nové představitele Výkonné rady SPIR. Za sekci zadavatelů to jsou: Petr Nešpůrek (Mediaedge:cia ČR), Bronislava Plesníková (Beyond Interactive), Tomáš Řehák (OMD Czech, místopředseda), Jan Suda (Universal McCann), za sekci médií Petr Bednář (Mladá fronta), Tomáš Búřil (Seznam.cz, předseda), Július Hájek (Microsoft), Petr Hanisch (AliaWeb), Tomáš Mátl (Vodafone ČR), Jiří Otevřel (MAFRA) a Ján Simkanič (Internet Info).26. Červen 2009

Štítky:  , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT