V Česku se ročně roznesou 4 miliardy letáků za 1,2 miliardy Kč

Největšího obratu v segmentu neadresné distribuce dosáhla v roce 2010 Česká distribuční: 378 milionů Kč.

I v roce 2010 platilo, že letáky byly druhým nejsilnějším reklamním médiem hned po televizi. Za distribuci čtyř miliard letáků roznesených do schránek zaplatili klienti z řad obchodních řetězců a dalších subjektů za rok 2010 cca 1,2 miliardy Kč. Včetně tisku a dalších nákladů pak do letákové reklamy proudí cca 6 miliard Kč ročně.

Společností s největší tržním podílem v oboru neadresné distribuce, kde dominují právě letáky, se v roce 2010 stala společnost Česká distribuční. Díky získání několika nových klientů, hlavně řetězce OBI, dosáhla obratu 405 milionů Kč, z toho neadresná distribuce činila 378 milionů Kč. Zisk České distribuční za rok 2010 činí 32 milionů Kč. Česká distribuční roznesla za minulý rok cca 1,4 miliardy reklamních letáků.

„Z našich výsledků i výsledků celého segmentu neadresné distribuce je zřejmé, že klienti si velmi dobře uvědomují sílu reklamních letáků. Z výzkumů společnosti Incoma GfK ostatně vyplývá, že podle letáků nakupuje 30 procent lidí a dalších 46 procent si letáky prohlíží,“ komentoval hospodářské výsledky za rok 2010 předseda představenstva České distribuční Zdeněk Bědroň.

„Přes růst obratu a zisku neusíná Česká distribuční na vavřínech. Pracujeme hlavně na dalším zlepšování kvality distribuce letáků, což je základní hodnotící kritérium sledované zákazníky společnosti,“ pokračoval Bědroň.

Jako hlavní cestu ke zlepšení kvality distribuce vidí Česká distribuční co nejčastější kontroly, samostatné i ty prováděné společně s klientem. Jen za první pololetí 2011 tak Česká distribuční provedla 4 944 kontrol.

Společnost dále nejen při kontrolách sází na moderní informační systém CEDI. Investice do jeho rozvoje byly jednou z priorit uplynulého roku 2010. CEDI je průvodcem procesu neadresného a adresného doručování od logistického, provozního a obchodního modulu až po kontrolní modul, do kterého mohou zákazníci České distribuční vstupovat.

Jedním z hlavních úkolů České distribuční byla v roce 2010 příprava a začátek realizace adresného doručování. V České distribuční proběhly i důležité personální změny: ke 14. 6. 2010 došlo k výměně na postu ředitele společnosti s cílem posílit postavení společnosti na trhu a dosáhnout stabilizace firmy.

V roce 2010 se Česká distribuční zúčastnila několika důležitých výběrových řízení na distribuci letáků. Klíčové bylo vítězství v tendru společnosti OBI a obhájení spolupráce s Penny Marketem. Úspěšně se zatím vyvíjí i rok 2011. Společnost získala od počátku roku již přes 100 nových klientů.

České distribuční se rovněž podařilo získat certifikaci ISO 9001.

Zdroj: Česká distribuční

Česká distribuční – hospodářské výsledky za rok 2010: shrnutí

Obrat 405 mil. Kč
Náklady 373 mil. Kč
Hospodářský výsledek/zisk 32 mil. Kč

Česká distribuční 2008 – 2010: porovnání

Rok 2008 2009 2010
Obrat společnosti 247 mil. Kč 324 mil. Kč 405 mil. Kč
Objem roznesených tiskovin 840 mil. ks 1,0 mld. ks 1,4 mld. ks
Postavení na trhu 2. 1. až 2. 1.
Pokrytí schránek ČR vlastní sítí 100% 100% 100%
Počet doručovatelů 6350 6500 6500
Počet skladů 12 12 12
Počet regionálních vedoucích 97 98 102

Zdroj: Česká distribučníKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT