Úspěšnost e-mailingů celosvětově dále klesá

Průměrná míra otevření i proklikovost e-mailů se za poslední více než dva roky snížily o 20, respektive 45 %. Jaké jsou příčiny tohoto poklesu?

Podle studie americké společnosti MailerMailer se průměrná míra otevření e-mailů snížila celosvětově ze 14 % v roce 2007 na 11,2 % ve druhém pololetí roku 2009.

Mezi možnými příčinami nižšího počtu otevření studie uvádí přehlcení e-mailových schránek, nárůst využívání e-mailu na mobilních telefonech a také blokování obrázků ve zprávách, což znemožňuje měření.

Ještě více, téměř o polovinu, klesla ve stejném období průměrná míra prokliku, a to z 2,9 % na 1,6 %. K největšímu propadu došlo během roku 2009, když ještě v prvním pololetí dosahovala průměrná click-through rate výše 2,6 %.

Studie opět zmiňuje přehlcení inboxů a také vyčerpání databáze jako možné příčiny horších výsledků, kromě toho však ještě připomíná, že kvůli narůstajícímu důrazu na bezpečnost zůstanou často odkazy v e-mailech pouze v textové podobě a příjemce je pak musí zkopírovat a vložit do prohlížeče. V takovém případě není proklik započítán.

Při členění z hlediska odvětví dosahují nejvyšší úspěšnosti e-mailingy z oblasti zemědělství, náboženství, dopravy nebo maloobchodu, nejhůře jsou na tom obory jako bankovnictví, marketing, farmacie nebo zábavní průmysl.


Zdroj: mailermailer.com30. Červenec 2010

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT