Úspěšní ředitelé marketingu jsou zadobře s technologiemi

Rostoucí složitost marketingu způsobená multiplikací komunikačních kanálů, potřeba mikrosegmentace a personalizace stejně jako snižování životních cyklů produktů nutí marketing k větší efektivitě.

Pět kroků k účinnějšímu marketingu:

1. Integrujte online a offline kanály

Přítomnost v online i offline kanálech bude stále trendem, multiplikace digitálních kanálů nebude brát konce. Pokud budou marketingoví ředitelé chtít vytvořit úspěšnou brand experience, budou muset integrovat a automatizovat management online a offline kanálů a zajistit konzistenci a personalizaci napříč všemi kanály.

2. Optimalizujte provedení kampaní

Marketing musí získávat na provozní účinnosti. Optimalizace a automatizace marketingových procesů nutných k vytvoření kampaně slibují získání značné produktivity. Procesy musí být jasně definované a spojené s měřením výkonu tak, aby se mohly kontinuálně zlepšovat a byly eliminovány dysfunkce. Díky tomu dojde k redukci potřebného času a produkčních nákladů a zároveň se zvýší kvalita a konzistence značky.

3. Zlepšete měření ROI

Marketingoví ředitelé musí umět sledovat, jak marketing přispívá k plnění cílů společnosti. Proto potřebují nástroje, které jim umožní měřit efektivitu každé marketingové aktivity jak z hlediska účinnosti, tak z pohledu investic. Bez toho není možné uhájit rozpočet marketingu. Organizace potřebují ovládnout technologie, které jim poskytnou ucelený pohled na výkony marketingu a umožní jim lepší rozhodování a alokaci investic pro jednotlivé typy kanálů a kampaní.

4. Řiďte se daty

V době, kdy zákazníci očekávají, že jim společnosti budou nabízet konzistentní brand experience ve všech kanálech, personalizované zprávy a interakci v reálném čase, musí si marketéři umět dát dohromady consumer insights a využít tato data při vytváření účinných marketingových kampaní. Marketingoví ředitelé´potřebují integrovaný náhled na data, jako jsou psychografická data, data o spokojenosti zákazníků, data z prodejních míst a data o výsledcích kampaní. Technologie se stává životně důležitým nástrojem pro agregaci, analýzu a jednání na základě marketingových dat.

5. Technologie nestačí: musí být integrovaná

Navzdory tomu, kolik společnosti investují do marketingových technologií, mnozí marketéři nedovedou využít specializovaná řešení pro management marketingových zdrojů a management kampaní, která nabízejí integrovaný a účinný způsob, jak dosáhnout korporátních cílů. Pouze s největší mírou integrace mohou marketingoví ředitelé dosáhnout třistašedesátis­tupňového úhlu pohledu na zákaznická data, finanční data, workflow, rozpočty a výsledky kampaní – to vše v jednom systému – pro lepší rozhodování a vyšší produktivitu.

Zdroj: Teradata

Přeložila: Kateřina SochorováKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT