„Ukřičený“ direct mail zajistil trojnásobnou návratnost investice

Originální direct mail výrobce zvukové izolace předvedl adresátům, jaký je život s hlučnými sousedy a nabídl účinné řešení.

Noisy Direct Mail

Zadavatel: SoundEffects UK
Agentura: Tangible
Země: Velká Británie
Rok: 2009

Zadání

V Anglii platí úsloví: „Můj dům, můj hrad“. Hluk od sousedů je tedy pro Angličany opravdu nepříjemnou záležitostí.

Společnost SoundEffects UK se doposud specializovala především na podnikatelský sektor a vyráběla zvukovou izolaci pro stavitele. Nyní se rozhodla oslovit svou nabídkou také koncové spotřebitele.


Řešení

Agentura Tangible zvolila jako komunikační médium kreativní direct mail, díky možnostem přesného cílení. Oslovena jím byla tisícovka potenciálních zákazníků.

Cílovou skupinou byli majitelé domů s dostatečným finančním zajištěním, (instalace zvukové izolace stojí v průměru 1 080 liber) žijící v domech, které jsou se sousedními budovami spojeny společnou stěnou – tedy například v řadových domech nebo dvojdomech. Kampaň se zaměřovala na nové obytné komplexy a bohatší městské čtvrti, osloveny byly také bytové asociace.

Otázka zněla, jak dát zvuku pro potřeby direct mailu vizuální podobu, neboť samotný dopis by vypadal velmi nudně – totiž jako hromada izolačního materiálu, sádrokartonových desek a vzduchových mezer.

Nakonec zůstal zvuk zvukem: když adresát otevřel obdržený DM balíček, začaly se ozývat dunivé tóny taneční hudby, jakoby sousedi vedle pořádali večírek.

Přiložený dopis bylo možné z hrajícího balíčku vyjmout a přečíst si jej v klidu, bez doprovodného hluku. Sdělení znělo:

„Každý třetí obyvatel Velké Británie se doma cítí být obtěžován okolním hlukem – vy ovšem nemusíte být jedním z nich.“

Dopis dále nabízel slevu 50 liber na každou objednanou izolaci.

Součástí kampaně byly i neadresné zásilky, které byly produkčně méně náročné: obsahovaly špunty do uší, které adresát mohl využívat, než se rozhodne pro instalaci zvukové izolace SoundEffects.


Výsledek

Návratnost investic činila 320 % a návštěvnost webových stránek vzrostla o 40 %.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT