Teradata nyní s produkty Marketing Resource Management (MRM) a Integrated Marketing Management (IMM)

Teradata je po akvizici firem Aprimo a eCircle více aktivní v oblasti aplikačního softwaru i v České republice. Hovořili jsme s Josefem Frýdou, který je ředitelem pro tuto oblast v regionu východní Evropy.

Direkt: Na co se zaměřuje Teradata po akvizici společností Aprimo a eCircle?

Josef Frýda: Hlavním zaměřením společnosti Teradata stále zůstává poskytování řešení pro oblast datawarehousingu, tedy řešení, které umožňuje firmám zpracovávat velké množství dat, sjednotit datovou základnu uložením dat na jednotnou datovou platformu, realizovat „jednu verzi“ pravdy a na základě této základny poskytovat informace za účelem zlepšování řízení jejich obchodu a komunikace s jejich zákazníky. Teradata celosvětově je v této oblasti nejlépe hodnocena nezávislými analytickými společnostmi jako je např. Gartner. Již dříve jsme řešili softwarové aplikace pro marketing, ale až po akvizici firmy Aprimo před dvěma lety a společnosti eCircle v loňském roce vzniklo komplexní a plně integrované řešení pro oblast marketingu, pokrývající všechny oblasti marketingu od marketing operations po campaign management a digital marketing (email, mobile, social).

Direkt: Co přinesly do vaší společnosti obě firmy, které jste získali?

Josef Frýda: Firma Aprimo před akvizicí působila deset let na trhu v USA a stala se vedoucí společností na trhu v oblasti řešení Marketing Resource Management (MRM) a Integrated Marketing Management (IMM). Spojila MRM řešení s campaign managementem v jeden celek tak, že obě tyto části fungují dohromady s možností centrálního řízení, což velkým firmám pomáhá snížit náklady a výrazně zvýšit produktivitu práce v marketingu.

Firma eCircle působí na trhu více než deset let s orientací na řešení pro zpracování e-mailů a SMS ve smyslu posílání e-mailů/sms na zákaznickou databázi a zpracování responsí za účelem zvýšení efektivity a akceptace nabídek. Její unikátní řešení je postavené cloudově, což umožňuje velice rychlou a nenáročnou implementaci u zákazníka. Jde o velice robustní řešení, za loňský rok tak bylo celosvětově zpracováno více než sto miliard e-mailů.

Po akvizici obou firem byla jejich řešení integrována do Teradata řešení, které nyní umožňuje komplexní zpracování ohromného množství dat pro velké firmy současně s efektivním řešením pro oblast marketingu. Společnost Gartner definuje takto ucelené komplexní řešení jako Integrated Marketing Management (IMM) a řešení Teradata je celosvětově hodnoceno jako jedno z nejlepších.

Direkt: O co jde v oblasti marketing back office?

Josef Frýda: Marketing Operations představuje u velkých korporací složitý organizmus sestávající se z různých oddělení se zodpovědnostmi za definování marketingových programů, stanovení rozpočtu, sledování marketingových výdajů, komunikace a spolupráce s partnery, vyhodnocování efektivity marketingových kampaní, atd. Pomocí MRM je možné na začátku při definici marketingového programu definovat aktivity, zodpovědnosti, pravomoci, spolupráci s partnery a nastavit celý systém pomocí definování procesního toku v dané společnosti a jednotně jej řídit.

Direkt: Jaké jsou vaše aktivity na českém trhu?

Josef Frýda: Po akvizici Aprima před dvěma lety vznikla nová divize na celosvětové úrovni, která má za úkol dodávat a implementovat aplikační řešení především pro oblast marketingu. Stejná divize byla založena i pro oblast východní Evropy.s centrálou v Praze. Teradata tím začala být více aktivní v oblasti aplikačního softwaru i v České republice. Na českém trhu jsme identifikovali velký potenciál v oblasti marketing resource managementu, na druhé straně jde však o nové řešení, které zatím v ČR není použito, ve východní Evropě máme však již první implementaci. Pro firmy je to zajímavé a největší přednosti toho řešení spatřují v možnosti urychlení celého marketingového procesu při vytváření kampaní, snížení nákladů a zvýšení produktivity, což koresponduje se současným tlakem společností na snižování nákladů na jedné straně a realizování lepších výsledků v co nejkratším čase na straně druhé. A marketing je většinou jednou z prvních divizí ve firmě, na kterou jsou tyto tlaky vyvíjeny.

Direkt: Je možné vaše produkty nasadit i na jiná řešení např. společností SAS nebo IBM?

Josef Frýda: To je možné, MRM vzniklo ve firmě Aprimo, která spolupracovala jak s IBM, tak s Oracle, toto řešení je tedy možné implementovat s těmito i s jinými technologickými řešeními. Největší efekt však zákazník získá při integraci s technologií Teradata, důvodem je ověřený bezproblémový interface, plnohodnotná integrace a vysoká propustnost celého systému při integraci s řešením pro realizaci kampaní.

Direkt: Jakou výhodu vaše MRM řešení poskytuje, proč by se např. banka nebo energetická společnost o ně měla zajímat?

Josef Frýda: Výsledkem implementace MRM je systém, který definuje jednotný přístup ke všem marketingovým materiálům uloženým na jednom místě, je propojen s ERP systémem společnosti, poskytuje manažerům detailní informaci o průběhu marketingového procesu, o nákladech a zbývajícím budgetu na jednotlivé kampaně v průběhu realizace marketingových kampaní, umožnuje přealokovat marketingové náklady podle potřeby a tak celkově zvyšuje produktivitu práce celého marketingu urychlením a zefektivněním celého marketingového procesu při vytváření marketingových kampaní.

Řešení MRM je možno implementovat samostatně, ale největšího efektu je pochopitelně dosahováno v případě integrálního propojení s Campaign Managementem, pak se jedná o již zmiňovaný IMM = Integrated Marketing Management.

Mezi naše zákazníky patří celá řada významných společností z USA a západní Evropy, které tato řešení využívají již po několik let. Jsem pevně přesvědčen, že i v České republice a v regionu východní Evropu dojde k rozšíření tohoto řešení a že významné společnosti tohoto regionu ho začnou implementovat a používat v reakci na stále rostoucí tlak na zlepšení efektivity jejich obchodních aktivit a zvýšení obchodních výsledků.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT