Telco a utility sektor potvrzují význam věrnostních programů, často však chybí větší integrace

Výsledky nejnovější zprávy britské společnosti GI Insight, která se zabývá databázovým marketingem a výzkumem chování zákazníků, ukazují význam věrnostních programů v období hospodářské recese pro firmy působící v oblasti telco a utility.

Téměř všichni marketéři z tohoto sektoru (97 %) v posledních dvou letech věrnostní programy chápou jako stále důležitější nástroj úspěšného byznysu.

Věrnost je v tomto segmentu, kde jsou zákazníci velmi nestálí, zásadním prvkem.

Po propuknutí ekonomické recese začali lidé hledat způsoby, jak co nejvíce ušetřit. Tato snaha se samozřejmě projevila také v sektorech telekomunikací a utility, kde zákazníci hledají nejlevnější poskytovatele služeb.

Ti jsou tak nuceni zdvojnásobit své úsilí, aby si udrželi stávající zákazníky a zároveň přilákali nové, kteří pátrají po co nejvýhodnějších cenových nabídkách.

V této souvislosti je trochu překvapivé, že ačkoli obliba a podpora věrnostních programů roste, pouze 20 % respondentů z tohoto segmentu odpovědělo, že jsou tyto programy plně integrovány do celkového marketingového plánu jejich podniku.

Andy Wood, výkonný ředitel společnosti GI Insight, k tomu říká:

„Telekomunikační a utility sektor je tvořen nestabilními zákazníky a je tedy překvapující, že věrnostní programy doposud nebyly pevně začleněny do marketingových plánů. Firmy působící v tomto sektoru potřebují zefektivnit svou komunikaci, a to co nejrychleji. S postupným odezníváním recese ztrácejí hodnotné zdroje obchodníci, kteří nedokázali sladit své marketingové aktivity a věrnostní programy účinně implementovat. V budoucnu tak budou velmi pravděpodobně muset bojovat o udržení zákazníků získaných v době krize.“

„Nedostatečná integrace jednotlivých marketingových aktivit vede k tomu, že firma ztrácí schopnost vysílat k zákazníkům konzistentní sdělení, a velmi často dochází k nadbytečným investicím do marketingu. To může poškodit ROI a připravit podnik o konkurenční výhodu vůči ostatním hráčům na trhu,“ pokračuje Wood.

„Podniky, kterým se recesi podařilo přestát bez potřeby investovat do věrnostních programů nebo data marketingu, budou nyní v době jejího ústupu vystaveny tvrdé zkoušce v podobě konkurenčního boje s lépe připravenými podniky,“ dodává.


Zdroj: contactcenter­world.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT