Světové případové studie z konference pro neziskový sektor

Na dnešní konferenci „Jak vytěžit internet pro neziskové organizace“ mohli hosté vidět i prezentaci DIREKTU nazvanou „Úžasné nápady, které dokázaly získat prostředky i pohnout lidmi“. Sedm představených kampaní si nyní můžete prohlédnout i vy. Pět z nich bylo off-linových a posloužily na konferenci jako „internet detox“.


Lavičky


Výzkum rakoviny ve Spojeném království (Cancer Research UK – CRUK) chtěla po celé zemi vytvořit trvalý symbol naděje a dalšího života. Skuteční vyléčení se svými skutečnými jmény byli proto prezentováni na dřevěných parkových lavičkách: „Susan James milovala sezení na tomhle místě a sedává tu dál díky Výzkumu rakoviny.“

Agentura přiměla místní úřady nejen k tomu, aby povolily lavičky ve svých okrscích, ale také aby je umístily na místa vybraná lidmi, kteří zvítězili nad rakovinou.

Samotné PR získalo pro kampaň mediální prostor v hodnotě 250 000 liber a dary budou přicházet dál po celou dobu existence lavičky. Mediální pokrytí dosáhlo více než dvacetinásobku investice.
Průhledná obálka


Dětská charita pro nemocnice potřebovala získat prostředky na mobilní ultrazvukový diagnostický přístroj. Z průzkumu vyplývalo, že dárci nejlépe reagují, když přesně rozumí funkci a úloze zařízení, na které mají přispět.

Byl proto rozeslán direct mail v průhledné obálce s otázkou: „Otevřeli byste každou obálku, kdybyste viděli, co je uvnitř?“ My také ne, pokračovala charita, a pokud budeme mít nový diagnostický přístroj, nebude nutné provádět zbytečné operace dětských pacientů.

Čtyři zásilky ročně za posledních šest let umožnily přesnou segmentaci adresátů, aby se zvýšila úroveň získaných prostředků. Balíček vyvolal 15% responsi, průměrný dar byl 18,30 GBP a návratnost investice (ROI) 500%.
Kopírák


Organizace pomoci ženám v Malajsii, chtěla upozornit na to, že nejen fyzické násilí, ale i slovní napadání je nepřípustné. Chtěla vyvolat diskusi ve společnosti a získat podporu vlády.

Na vybranou skupinu rozhodujících osob byl rozeslán direct mail s výzvou na obálce: „Napište zde tu nejhorší věc, kterou jste kdy komu řekli.“ Když to adresát udělal a obálku otevřel, nadávka byla napsána na tváři ženy.

Zapůsobilo to tak, že 23% oslovených podepsalo přiloženou petici proti násilí mezi pohlavími. Náklady na kampaň byly velmi nízké, celý trik spočíval jen v použití kopíráku.
Vraťte odesílateli


Dobrovolnická organizace, která pomáhá bezdomovcům, závislým a dalším zranitelným lidem vytvořila vánoční přání, které bylo rozesláno na neexistující adresy. Převedeno do našich reálií např. Franta Opuštěný, Pod Mostem, Praha.

Pošta zásilky samozřejmě nedokázala doručit a tak je vracela odesílatelům uvedeným na zadní straně obálek. Ti byli vybráni z databáze na základě věku a ročního příjmu.

Vánoční přání bylo rozesláno („vráceno“) 20 000 lidem v Gothenburgu ve dnech před Vánoci a po nich.

Kampaň vynesla 170 000 EUR.
Balíček s tužkou


Když se zaměstnavateli povede veřejně zavést program přispívání na charitu, další překážkou je přesvědčit zaměstnance ke spolupráci.

Zaměstnanci proto našli na svých stolech jednoho rána obálku s výzvou: „Zkuste tuhle obálku rozlomit na půl.“ Pokud to udělali a pak se podívali dovnitř, zjistili, že „Takhle snadné je zlomit dítěti ruku.“

Dále si přečetli o Jeremym, dítěti, jehož ruku pravidelně lámal tyranský otec, což je samozřejmě vyděsilo.

Jednoduchý jednostránkový dopis pak vysvětlil příslušný zaměstnavatelův program přispívání na charitu a jak se do něj zapsat.
Nechte to zvonit (Let It Ring)


Kampaň upozorňující na nebezpečné telefonování v autě najdete zde.
Pošlete rakev pryč pomocí sms


Na podvýživu umře ve světě každý rok 5 milionů dětí. Přimět lidi, aby pomohli a začali se tímto tématem zabývat, se rozhodla organizace Lékaři bez hranic.

Během jednoho týdne bylo po Stockholmu rozmístěno 1300 dětských rakví, které byly postupně odstraňovány podle toho, jak lidé posílali dárcovské sms. PR i finanční cíl byl dosažen během dvou hodin.

Kampaň dokázala vyvolat silné emoce a zároveň umožnila lidem jednoduše s problémem něco udělat.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT