Studie: On-line reklama je účinnější než TV

Ačkoli se úspěšnost on-line reklamy zpravidla měří pomocí míry prokliku, v současné době se marketéři začínají více dívat také na brand buildingový efekt internetového marketingu.

Podle studie provedené společnostmi comScore a dunnhumby v USA je on-line reklama efektivnější než televizní z hlediska zvyšování prodejů spotřebního zboží.

Vystavení zákazníka on-line reklamě znamenalo nárůst prodejů o 9 % během tří měsíců, zatímco TV reklama pomohla k růstu prodejů ve výši 8 %, ovšem za celý rok.

Navíc bylo zjištěno, že 80 % sledovaných on-line kampaní mělo významný vliv na zvýšení prodejů, oproti 36 procentům v případě kampaní televizních.


Zdroj: emarketer.com25. Srpen 2009

Štítky:  ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT