Správný design e-mailu pomůže maximalizovat konverzi

Mnoho obchodníků rozesílá e-maily, které jsou strukturované podobně jako jejich webové stránky. Z nedávné studie americké e-mailingové společnosti Smith-Harmon však vyplývá, že zákazníci vnímají e-maily a webové stránky rozdílně. V rámci dosažení co nejlepších výsledků by proto struktura zasílaných e-mailů měla být specifická a nekopírovat webový design.

Tato studie založená na analýze webových stránek a e-mailů sta nejvýznamnějších amerických on-line obchodníků byla provedena v březnu a dubnu 2009. Výsledky ukazují na několik klíčových faktorů, které mají nejvýraznější vliv na úspěšnost e-mailové marketingové komunikace.

K těmto faktorům patří zejména využití horizontální navigační lišty, množství odkazů v e-mailu, využití HTML kódování namísto obrázků a různé speciální metody zviditelnění slev, sezónních akcí a bonusových služeb.


Klíčová doporučení ze studie:


Horizontální lišty jsou v e-mailech používány častěji než vertikální, které využívá méně než 5 % maloobchodníků. Je tomu tak především proto, že horizontální navigace je dobře viditelná i při využívání podokna pro čtení známého z aplikace Outlook. Vertikální navigace v takovém případě zabere podstatnou část náhledového okna.


Čtení nabídkového e-mailu věnujeme výrazně méně času než prohlížení webové stránky a tomu musí odpovídat i struktura e-mailu. Zatímco na zkoumaných webech nabízejí horizontální navigační lišty na výběr až 19 položek, v e-mailech je vhodné vybrat pouze pět nebo šest nejlepších odkazů a zbytek vypustit – tak jako tak si je nikdo nepřečte.


I přes stále probíhající diskusi, zda je lepší používat HTML text nebo obrázky v navigačních lištách, vychází ze studie Smith-Harmon jako lepší prostředek HTML text. Je to zejména kvůli vysokému počtu těch příjemců e-mailu, kteří obrázky v e-mailech v základním nastavení blokují.


Zakomponujte do e-mailu přehledně odkazy, které zákazníka zajímají, mezi nimi například slevy, sezónní nabídky, seznam prodejen nebo informace o dárkových certifikátech.


Zatímco u webových stránek hraje možnost jejich prohledávání (site search) důležitou roli, v e-mailové komunikaci není tolik podstatná a často vede k negativním zkušenostem uživatele. Pole pro vyhledávání bývá minimálně využito a z tohoto pohledu zabírá zbytečně místo. Nicméně existují specifické případy, kdy naopak vyhledávání zvyšuje traffic z e-mailu – to se týká např. vysoce specializovaných obchodníků, kdy zákazník přímo z e-mailu zjišťuje, zda mají konkrétní výrobek v nabídce.


Zdroj: marketingvox.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT