„Špinavý a zbitý“ dopis v kampani švédské neziskovky

Originální direct mail, který vyčníval z přívalu vánoční pošty, rozesílala švédská organizace zabývající se pomocí lidem na ulici. Výsledkem byla nejúspěšnější kampaň této neziskovky v historii.

Homeless Letter


Zadání

Gothenburg Homeless Aid je švédská charitativní organizace pomáhající bezdomovcům, lidem závislým na lécích a dalším lidem s existenčními problémy.

V období Vánoc je většina lidí štědřejší a projevuje větší ochotu pomoci méně šťastným – proto jsou Vánoce pro Gothenburg Homeless Aid nejdůležitějším obdobím v roce a zároveň tedy i nejvhodnějším časem k rozesílání direct mailu s prosbou o příspěvek svým pravidelným dárcům.


Řešení

Jestli je obecně těžké zaujmout pozornost pomocí direct mailu, v období Vánoc je to ještě těžší. Jak vymyslet dopis, který by vyčníval z laviny vánočních přání, reklamy a letáků?

Řešením bylo, udělat přímo z obálky nositele sdělení.

S cílem názorně ukázat, jak těžké je strávit noc na ulici, „prožily“ dopisy před odesláním také jednu noc venku. Když poté dorazily k adresátům, byly špinavé, pomačkané a promoklé.

Několik hodin v dešti bez přístřešku takto poškodí každého – člověka nebo obálku.


Výsledek

Dopis byl těsně před a po Vánocích rozeslán 1 500 domácnostem v Gothenburgu (přičemž byl brán v potaz věk a roční příjem). V závěru darovalo celkem 22 % příjemců průměrně 29 EUR na osobu (v porovnání s loňskými 15 % procenty dárců, kteří průměrně přispěli 21 EUR).

Celá Vánoční kampaň vynesla 163 tisíc EUR a stala se tak nejúspěšnější kampaní Gothenburg Homeless Aid vůbec.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT