SMS marketing dokáže navýšit obrat až o 500 %

V ČR bylo na začátku roku 2013 evidováno 13,5 milionu aktivních SIM karet. V předchozím roce bylo odesláno přes 7 miliard SMS zpráv, což činí 691 SMS na obyvatele. Vzrůstající obliba SMS se odráží i ve firemním sektoru, což potvrzují i zkušenosti společnosti Neogenia, která v současnosti realizuje několik projektů zaměřených na využití potenciálu SMS.

SMS marketingem rozumíme především hromadné zasílání SMS zpráv na vlastní či externí databáze klientů. Nutností je samozřejmě souhlas těchto klientů se zasíláním obchodních sdělení a ne každá společnost tímto souhlasem disponuje. »Klientům, kteří těmito souhlasy či databázemi nedisponují, pomáháme s jejich vybudováním například prostřednictvím různých soutěží, případně mohou využít naše externí databáze s možností cílení až na 2 000 000 uživatelů,« říká obchodní ředitel Neogenie Ondřej Švrček.

Obrovskou předností SMS marketingu je bezesporu jednoduchost realizace rozesílky. Vytvoření a rozeslání sdělení desítkám tisíc příjemců je otázkou jedné hodiny. Cena kampaně za oslovení např. 20 000 příjemců se může pohybovat lehce nad 10 000 Kč.

»Po každé rozesílce se nám obrat na prodejnách i v e-shopu zvýší až 5krát a náklady na rozesílku se tímto několikanásobně pokryjí. Záleží na atraktivnosti nabídky, kvalitě databáze a vztahu značky se svými zákazníky,« uvádí Petr Tylk – marketingový ředitel značky TIMEOUT. Je ovšem třeba i určité obezřetnosti, aby nedošlo k zahlcování zákazníků příliš častou komunikací – ideálně jedenkrát za jeden až dva měsíce.

Mezi nabídky, které v SMS marketingu dobře fungují, patří slevy či bonusy, jež mají omezenou časovou platnost, na druhé straně nejsou příliš efektivní obecné nabídky bez časového omezení. »SMS jsou mnohem údernější a osobnější než např. e-maily. Díky tomu, že nepadají do SPAMu a cca 90 % lidí si sdělení přečte téměř ihned, dosahují SMS skvělého poměru cena/výkon,« dodává Švrček.

Mimo jiné rozšířený názor, že mailing lze realizovat zdarma, podle něj neplatí – k mailingu je např. nutný kvalitní odesílací mechanismus, grafika, a tento typ komunikace navíc musí bojovat s konkurencí obrovského množství konkurenčních e-mailů, což způsobuje rezistenci vůči sdělení u příjemců.

Kromě využití pro marketingové účely se mohou SMS efektivně uplatnit i pro informační a notifikační účely, které nemají obchodní charakter. Je zde využito efektu rychlosti a efektivity komunikace. Služby společnosti Neogenia v současnosti využívá k této komunikaci přes dva tisíce klientů z širokého spektra oborů od spedičních, finančních a internetových společností až po města, obce či různé společnosti z oblasti služeb.

Letos oslavila technologie SMS dvacet let. S nástupem chytrých telefonů se často mluvilo o zániku technologie SMS. Jak se zdá, tak se tyto předpoklady nepotvrdily. Uvidíme, jak dlouho nás fenomén zvaný SMS bude ještě provázet.

David Daniel16. Září 2013

Štítky:  , , , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT