Skartovaný direct mail

Agentura Euro RSCG Vienna připravila originální direct mail pro společnost Bunzl & Biach.

Skartovaný mailing


Bunzl & Biach patří mezi přední rakouské papírenské koncerny. Součástí široké nabídky služeb této skupiny je i profesionální odstranění a likvidace důvěrných údajů a spisů. Jedná se o dynamický obor, který bylo třeba dále posílit prostřednictvím cílených direct marketingových opatření.

Direct mail, který byl rozeslán do rukou osob s rozhodovacími pravomocemi v relevantních firmách, měl vyvolat zájem a umožnit co nejvíce prvokontaktů.

Potenciální noví zákazníci obdrželi dopis, jehož nápadná úprava vedla přímo k jádru věci. Adresátům přišel skartovaný dopis, který představoval služební obor likvidace dat a spisů.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT