Šest tipů pro úspěšné zapojení vaší firmy do sociálních sítí

Mnoho (především malých) firem stále věří tomu, že pro efektivní využívání sociálních médií jsou zapotřebí především technologické znalosti. Ve skutečnosti mají tyto dvě oblasti jen málo společného. Co je tedy pro smysluplnou přítomnost v sociálních sítích důležité?

Samozřejmě, je nutné osvojit si alespoň základní principy jejich fungování, co z vás ovšem udělá skutečného experta na poli sociálních médií (ačkoli stále žijete v domnění, že Java je druh kávy) vám napoví následujících šest tipů:

1) Konverzujte. První a nejdůležitější dovedností, kterou je nutné si pro efektivní využívání sociálních médií osvojit, je plynulá konverzace: tedy mluvení, psaní a sdílení obsahu s ostatními. Důležité je používání stejného konverzačního jazyka, jakým mluvíte v běžném životě. Sociální média nejsou místem pro marketingová klišé či oficiální jazyk, který používáte při psaní smluv a obchodních dopisů – při komunikaci v sociálních médiích se naopak snažte být co nejpřirozenější.

2) Poslouchejte a reagujte konzistentně. Říká se, že základem každého dobrého vztahu je schopnost naslouchat. To platí i v sociálních sítích. Když budete poslouchat, co lidé říkají, zjistíte, na co máte odpovídat – zejména pokud někdo mluví o vašem oboru a hledá odpověď. Čím častěji budete odpovídat, tím větší sociální kredit vaší firmě vybudujete.

3) Proaktivně komentujte a sdílejte. Odpovídat na otázky týkající se vás nebo vašeho byznysu je poměrně snadné. Mnohem obtížnější už ovšem je hledat neustálé záminky pro psaní komentářů nebo sdílení obsahů, které se vám zdají zajímavé či zábavné (zvlášť pokud tyto obsahy nijak nesouvisí s vaším byznysem).

4) Místo oznamovacích vět používejte otázky. Otázky ponechávající volný prostor pro odpověď a vyvolávají interakci. V oblasti sociálních médií jsou tak účinným komunikačním nástrojem. Namísto sdílení oznamovacích vět, obsahujících vaše myšlenky a přesvědčení, sdílejte raději otázky a sledujte, jakých zajímavých reakcí se vám dostane. Postupně zjistíte, že v rámci komunikace na sociálních sítích touto cestou dosáhnete vyšší úrovně dlouhodobého zapojení.

5) Komunikujte s těmi, kteří sdílejí vaše zájmy. Prostřednictvím blogů a platforem typu Facebook vznikají statisíce různých okrajových skupin – existuje tedy vysoká šance, že mezi nimi najdete i skupiny, které působí ve stejném oboru jako vy, nebo s vámi alespoň sdílejí stejné zájmy. Nyní tedy máte ideální příležitost začlenit se do komunit, které jsou vám názorově či profesně blízké a navázat s nimi kontakt.

6) Podpořte své online vztahy offline interakcí. Ani rychlý technologický pokrok nemůže být dostatečnou substitucí osobních vztahů, takže je rozhodně vhodné podpořit svou komunikaci na sociálních médiích účastí na různých setkáních v reálném světě.

Existuje samozřejmě mnoho dalších zásad pro efektivní komunikaci prostřednictvím sociálních médií, těchto šest základních rad by vám ovšem mělo pomoci k úspěšnému startu.


Zdroj: rohitbhargava.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT