„SEO“ direct mail zval manažery na školení o marketingu ve vyhledávačích

Brazilská školící společnost chtěla pozvat manažery na školení o Search Engine Marketingu a využila k tomu kreativní off-line direct.

The Analogical Search

Zadavatel: Jump Education
Agentura: Sun/MRM
Země: Brazílie
Rok: 2010

Zadání

Jump Education je brazilská společnost pořádající školení v oblasti digitálních technologií, marketingu a obchodu. Jedním z nabízených kurzů je i „Search Engine Marketing“ určený marketingovým manažerům.

Úkolem kampaně proto bylo oslovit marketingové manažery největších zadavatelů reklamy v Brazílii a nabídnout jim tento kurz, ať už pro ně, nebo pro jejich zaměstnance.


Řešení

Marketingoví manažeři padesáti největších brazilských zadavatelů obdrželi direct mail, který se jim snažil v praxi ukázat, jak důležité je věnovat pozornost tomu, co nacházejí potenciální zákazníci jejich firmy ve vyhledávačích.

Direct mail měl podobu desek naplněných různými materiály, jako výstřižky z novin a časopisů, úryvky z knih, nebo inzeráty a byl personalizovaný podle oboru činnosti firmy, v níž manažer působí.

Pokud byl zasílán například zaměstnanci mobilního operátora, ukazoval výsledky vyhledávání klíčového slova „celular“ (mobil, ale také buňka). Na úvodní stránce byl vytištěn celkový počet nalezených záznamů v blíže nespecifikovaném vyhledávači (v tomto případě bylo na slovo „celular“ nalezeno 4 030 000 záznamů) a také informace, kolik z těchto záznamů se týkalo firmy, v níž pracuje adresát zásilky (53).

Následoval mix nejrůznějších materiálů souvisejících se slovem „celular“: články o nových mobilních telefonech, reklamy mobilních operátorů, ale i úryvky z učebnice biologie týkající se buněk a články z vědeckých časopisů.

Až na konci recipient objevil informaci týkající se jeho společnosti. Zásilka tak ilustrovala, čím vším se musí uživatel prokousat, než najde ve vyhledávači zmínku o firmě adresáta. A hned nabízela řešení: kurzy Jump Education, které naučí, jak být ve vyhledávačích vždy dobře vidět.


Výsledek

Z padesáti kontaktovaných manažerů jich 12 navázalo komunikaci se společností Jump Education (response rate 24 %) a 4 z nich rovnou zaregistrovali své marketingové týmy k účasti na školení.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT