Rozhovor s Petrem Angelisem z AAPO

Asociace alternativních poštovních operátorů (AAPO) existuje od roku 2008 a jejími členy jsou například TNT Post, Grátis nebo Infas. Angažuje se v měření kvality distribuce adresného a neadresného mailingu, přípravě nové poštovní legislativy nebo otázce DPH.

Jako tajemníka asociace bych se vás chtěl nejdříve zeptat na měření jakosti. V AAPO jste právě ve fázi seznamování se s firmami, které tyto služby na trhu poskytují…

Oslovili jsme pět subjektů, v současnosti probíhají jednání s Incomou. V tomto případě jsme se nejprve snažili pochopit jejich systém měření kvality a to, jak jej provozují. Jednáme také společností Prospea a dalšími. Jsou zde možnosti výběru z českých subjektů, možnost založit nový subjekt a třetí možností je oslovit zahraniční subjekt, který má zkušenosti a byl by schopen se přizpůsobit, respektive sem přivést svou praxi. Taková měření ve světě běžně existují, pouze u nás je to novinka.


Co nyní bude následovat?

Současně sháníme finanční pokrytí tohoto projektu, který již máme definovaný a popsaný. Až budeme mít finance, chceme vyhlásit výběrové řízení. Asociace chce v této oblasti skutečně působit jako garant nezávislého sledování. Byť tedy reprezentujeme zájmy provozovatelů, jako asociace nemáme žádné obchodní záměry a současně jdeme dál v navazování potřebných kontaktů, např. s Radou České republiky pro jakost, která je zmocněna vládou ČR k realizaci státní politiky jakosti. To je program schválený vládou do roku 2012.


V rámci projektu měření kvality mluvíme o adresném nebo i o neadresném doručování?

Jde o obojí, na oba typy měření bude vypsáno ve stejný čas výběrové řízení s tím, že jeden projekt se může rozdělit na dva. Bude to záležet na tom, jak daná firma bude schopná provozovat oba systémy. Pokud jedna společnost bude schopna provozovat oba, není problém celou záležitost provádět jako jeden projekt. Myslím si ale, že v této době je to příliš velký úkol formulovat takto dva systémy měření. Jestliže bude dostatečná garance, tak proč ne.


Seznámil jste se s již nyní běžícím projektem Incomy. Jak se na něj díváte?

Nerad bych v tuhle chvíli dělal nějaké zásadní prohlášení, teprve včera jsem se mohl seznámit s oficiální prezentací. Mám ale dojem, že by se projekt dal dělat jednodušeji a tím pádem i levněji. Jednání ale budou pokračovat a jsem přesvědčen, že se dobereme výsledku, který bude vyhovovat všem zainteresovaným.


Mluvil jste o tom, že asociace navazuje vztahy s různými společnostmi. Jaká jednání v poslední době proběhla a jaký měla smysl pro asociaci a následně pro branži, kterou asociace reprezentuje.

Když se podíváte na hlavní cíle asociace, na prvním místě je legislativa. V tomto ohledu jsme učinili první kontakt s parlamentem, konkrétně se senátním výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu a jeho předseda klubu a výboru Janem Hajdou, který přislíbil podporu, a dohodli jsme se na pokračování kontaktů.


Nyní tedy probíhá příprava poštovní legislativy na státní a evropské úrovni a vy to budete s politiky průběžně konzultovat?

Na evropské úrovni příprava legislativy de facto skončila přijetím direktivy v loňském roce, s tím, že nyní vznikla pouze v pracovní verzi konsolidovaná verze všech direktiv. Nyní by měla probíhat tvorba národní legislativy s tím, že příslušné státní instituce – v našem případě ministerstvo průmyslu a obchodu, spolu s regulátorem, což je Český telekomunikační úřad – se zúčastní jednání v Bruselu. Předpokládám, že se situace bude vyvíjet tak, že by každý členský stát měl předložit svoji verzi národní legislativy k posouzení komisi tak, aby byla v okamžiku úplné liberalizace v plné právní síle. V našem případě jde o datum 1. ledna 2013 s tím, že nejpozději 31. prosince 2012 musí legislativa platit. A my chceme být zapojeni do procesu tvorby této legislativy.


Jaká jsou hlavní témata při těchto jednáních?

Jsou to v zásadě dvě nejdůležitější věci, první je otázka, co bude následovat po zrušení monopolu, jsou minimálně dva scénáře.

Legislativa buď upraví nové podmínky, které nastanou, a to buď plným otevřením trhu bez jakýchkoli podmínek, anebo může nastat druhá krajní varianta. Ta bude spočívat v tom, že bude existovat tuhá regulace v segmentu do padesáti gramů, který je dnes předmětem monopolu.

Regulace může vypadat např. tak že bude stanoveno, že kdo chce proniknout do segmentu do padesáti gramů – což mimochodem tvoří zhruba pětadevadesát procent trhu – tak musí doručování provozovat celostátně. My samozřejmě chceme, aby nebyly žádné regulace.

Druhé téma je vstup do veřejné poštovní sítě. Síť, kterou dnes provozuje provozovatel veřejné služby, tedy Česká pošta, je v mnoha případech chápána jako majetek České pošty. Tvrdím, že se nyní podařilo prosadit názor, že to tak není, že je to veřejná poštovní síť, kterou nyní sice provozuje Česká pošta, ale jakmile by třeba z finančních důvodů nebyla schopna ji provozovat, má stát právo jí tuto síť odejmout a svěřit ji někomu jinému.

Jde o vstup veřejných subjektů do poštovní sítě, jak je to běžné kdekoli jinde ve světě. Když se dnes podíváte na webové stránky britské pošty, uvidíte, že si tato instituce v podobné situaci z toho dokonce udělala velmi dobrý byznys.


To jsou tedy dvě hlavní témata. A co problematika DPH?

U DPH nastal zajímavý vývoj – v dubnu byl přijat rozsudek Evropského soudního dvora, na který se obrátila britská vláda, aby rozsoudil spor mezi klienty TNT Post UK a Britskou poštou ohledně DPH. V Británii je podobná situace jako u nás – alternativní operátor je stoprocentně zatížen vším, veškerými daněmi, zatímco veřejný operátor dělá totéž a je osvobozen. Rozsudek zněl v tom smyslu, že osvobozen může být pouze provozovatel veřejné služby, a to pouze v případě, když neposkytuje služby na základě kontraktů. Znamená to tedy, že to, co je poskytováno přes kontrakt, musí být i u veřejného operátora zdaněno. Tento rozsudek je precedentní, a v tuto chvíli by měl putovat dopis komise na všechny členské státy, aby tomu uzpůsobily domácí legislativu.


A co odhadujete, že bude následovat u nás? Budete se nějak angažovat, abyste urychlili přijetí nových předpisů?

My to budeme sledovat, ministerstvo průmyslu a obchodu, kterému by tento dopis měl být adresován, by mělo věc projednat s ministerstvem financí, abychom měli v tomto smyslu zákon o DPH. Zatím není důvod, proč bychom do toho měli zasahovat, ale otázku DPH máme také mezi prioritami.


Mluvil jste ještě o tom, že jste navázali kontakty s dalšími subjekty? Můžete to upřesnit?

Máme zájem, aby ty asociace, které nějakým způsobem hájí zájmy zákazníků, byly zainteresované a spolupracovaly v otázce kvality nebo úrovně poštovních služeb. Nejde jen o kvalitu služeb pouze ve smyslu rychlosti doručení, ale o spolehlivost, bezpečnost atd. A je to vztažené do budoucna i na adresné zásilky. Z tohoto pohledu je jak memorandum pro porozumění s asociací Český spotřebitel, tak i budoucí zamýšlená participace v nějaké pracovní skupině Rady České republiky pro jakost, hlavním motivem.


Jak bude vypadat práce na nové legislativě? Víme, že by měla být utvořena pracovní skupina se zástupci operátorů a ministerstev…

Tento návrh vyplynul z jednání, která jsme vedli s ministerstvem průmyslu a obchodu jako garantem tvorby legislativy a skutečně ministerstvo navrhlo, aby se během celé tvorby legislativy uskutečňovala jednání, jichž by se účastnili všichni, kdo jsou zainteresováni na budoucím plně liberalizovaném trhu poštovních služeb, tzn. Česká pošta, Mediaservis a AAPO. Jsou zde totiž ještě dvě možné varianty – legislativa bude připravovat buď formou novely stávající, nebo se vytvoří nový zákon, což je mnohem složitější.9. Červenec 2009

Štítky:  , , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT