Reportéři bez hranic v kampani cenzurovali on-line komentáře

Praktiky těch, s nimiž bojuje, si vypůjčila mezinárodní organizace Reportéři bez hranic pro svou bannerovou kampaň ve Švýcarsku.

No Comment

Zadavatel:
Reporters Sans Frontières
Agentura: Futurecom
Země: Švýcarsko
Rok: 2010

Zadání

Známá nevládní organizace Reportéři bez hranic prosazuje svobodu slova a bojuje s cenzurou klasických médií i internetu.

Ve Švýcarsku chtěla upoutat pozornost právě k cenzuře na internetu, s cílem zvýšit povědomí lidí o tomto problému a získat podporu veřejnosti pro své aktivity.


Řešení

Agentura Futurecom vytvořila bannerovou kampaň zacílenou na ty, kterých se svoboda vyjadřování na internetu přímo dotýká: on-line diskutéry. Jako nejlepší způsob, jak jim předvést důsledky cenzury internetu, zvolila praktickou ukázku.

Pod články na švýcarských zpravodajských serverech byl umístěn banner, který imitoval běžnou sekci určenou pro komentáře čtenářů. Jakmile čtenář vyplnil do příslušného políčka své jméno, pustil se do psaní komentáře, který však po několika napsaných slovech zmizel a byl nahrazen textem podle kontextu článku.

Pokud se chtěl pisatel komentáře vyjádřit například k článku o Íránu, namísto případného kritického názoru na tamější režim se pod článkem objevil příspěvek typu: „Írán je jediná demokracie na světě,“ nebo „V Íránu může každý bez problémů přistupovat na internet.“

V případě, že banner téma některého článku neznal, byly komentáře nahrazovány obecnějšími větami jako: „Na toto nemám žádný názor.“

Falešné komentáře byly publikovány pod skutečně vyplněným jménem přispěvatele. Ten tak kvůli cenzuře najednou vyjadřoval veřejně zcela jiný názor, než měl v úmyslu.

Za pár okamžiků se objevil text:

„Braňte svobodu vyjadřování, než vám bude sebrána! Podpořte nás.“

Následovalo logo organizace Reportéři bez hranic a možnost prokliku na její švýcarský web.

Banner si můžete vyzkoušet na této stránce.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT