Rakouská asociace DMVÖ: Optimalizace mailingu

DMVÖ realizuje program »PIMP MY CAMPAIGN« (»Načančej mou kampaň«), jejímž prostřednictvím klientům optimalizuje jejich direct marketingové kampaně, a dokáže jim tak zajistit zvýšení obratu i posílení vztahů se zákazníky. Kampaně využívají cíleného oslovení a výsledkem je jednoznačně měřitelné zvýšení responze a obratu a budou prezentovány na konferenci Den direct marketingu 31. 3. Do projektu byly zapojeny hlavně maloobchodní společnosti, např. OBI, DM Drogerie, Alba Moda, KIKA, Kastner & Öhler a také charita. V tomto čísle představujeme kampaň pro dětský hospic Sterntalerhof.

NÁZEV KAMPANĚ: Dárcovský mailing

KLIENT: Sterntalerhof (dětský hospic)

AGENTURA: Mindworker, člen DMVÖ

TISKÁRNA: digidruck.at

DORUČOVATEL: Österreichische Post AG (Rakouská pošta), člen DMVÖ

REALIZACE: 2012

Dárcovský mailing:

Větší responze a méně ztrát

díky crossmediální

kampani

Projekt Sterntalerhof je dětský hospic, který si dal za cíl umožnit dětem a jejich rodinám pocit bezstarostnosti a štěstí, i když nikdo z nich neví, jak dlouho budou zažívat příští den společně. Dárcovské dary jsou pro doprovodnou celostní péči (mobilní, ambulatní i stacionární) nezbytné. Z tohoto důvodu si projekt Sterntalerhof v rámci akce »Pimp My Campaign« nechal optimalizovat mailing pro dárce.

ZADÁNÍ

Agentura mindworker byla při optimalizaci konfrontována s otázkou: Jak vylepšit dárcovský mailing použitím moderních opatření z oblasti direct medií tak, aby měl u adresátů ještě lepší ohlas? A lze pomocí dobrého dialogového marketingu štědrost dárců ještě zvýšit?

OPTIMALIZACE

Dosavadní dárcovský mailing byl zoptimalizován přidáním obrazových a personalizovaných textových prvků a zavedením personalizované URL. Kromě toho byla zřízena internetová landing page, která byla upravená na jméno adresáta mailingu. Nový mailing vznikal pomocí digitálního tisku, který umožnil provést personalizaci rychle a kvalitně.

CÍL

Zvýšení odezvy a objemu darů – snížení rozptylových ztrát.

Vylepšený dárcovský mailing

Téma mailingu: Dárcovská výzva pro dětský

hospic, crossmediální kampaň

Náklad: 5 000 standardních mailingů/plus 5 000 vylepšených direct mailingů

Trvání kampaně: Září—říjen 2012

Měření úspěšnosti:

U stávající a testovací varianty byly sledovány a porovnány následující údaje

… responze

… příjem darů

… návštěvy dárcovských internetových stránek

PŘEHLED OPTIMALIZAČNÍCH OPATŘENÍ

… Personalizovaný direct mailing: individualizace textových a obrazových prvků

… Personalizovaná URL: vlastní landing page s odkazem na dárcovské stránky a možností registrace newsletteru

… Dárcovské stránky: individuální výběr dárcovských možností (jednorázový dar nebo trvalý dárcovský příkaz) a přístup na domovské stránky projektu Sterntalerhof

… Digitální tisk: personalizovaný, moderní tisk s výbornými a rychlými výsledky

VÝSLEDEK: VĚTŠÍ POČET NÁVŠTĚV INTERNETOVÝCH STRÁNEK A ZVÝŠENÍ OBJEMU JEDNORÁZOVÝCH DARŮ O 20 %

… Celkové zvýšení objemu jednorázových darů o 20 %!

… I počet návštěv internetových dárcovských stránek se podstatně zvýšil.

… Odezva zůstala zhruba stejná. Optimalizovaný dárcovský mailing nepřivedl žádné další dárce.

Pro projekt Sterntalerhof to znamená: Využití různých komunikačních kanálů a rozšíření dárcovského mailingu na crossmediální kampaň přineslo jednoznačně kýžený výsledek.

Zdroj: DMVÖ25. Březen 2014

Štítky:  ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT