Průzkum: Jsou výsledky sociálních kampaní měřitelné?

Nástroje on-line marketingu patří obecně mezi nejlépe měřitelné způsoby propagace. Odborníci se však neshodují v názoru na měřitelnost marketingu v sociálních sítích.

Podle průzkumu společnosti Datran Media 60 % marketérů považuje měření a porozumění cílové skupině za prioritu. Devět z deseti marketérů pak uvádí, že přesné měření on-line kampaní má význam pro zvyšování příjmů, výkonů a povědomí o značce.

Marketéři se neshodují v otázce týkající se měření on-line kampaní v sociálních sítích. Podle průzkumu jich jen polovina věří, že jim sociální média poskytnou ještě v letošním roce měřitelné výsledky jejich kampaní.

Převládajícími metrikami používanými při vyhodnocování kampaní v sociálních sítích jsou míra prokliku (využívá 72 % respondentů), míra konverze (59,2 %) a imprese (58,4 %).

Zajímavé je, že ačkoli dotazovaní marketéři považují konverze za nejdůležitější veličinu ke sledování, častěji používaným měřítkem úspěšnosti je CTR. Je to pochopitelně dáno tím, že prokliky se sledují mnohem jednodušeji, než transakce reálně uskutečněné na základě kampaně v sociálních médiích.

Průzkum probíhal mezi 5 000 tisíci marketéry předních světových značek, reklamních a mediálních agentur a vydavatelství.14. Duben 2010

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT