Průzkum: Co přivádí uživatele sociálních sítí do vyhledávačů?

Sociální sítě jsou významným prostorem pro šíření word-of-mouth, což je nejdůvěryhodnější „médium“ vůbec. Ale dokonce i aktivní uživatelé sociálních sítí se nejsnáze nechají přesvědčit k akci komunikací s přáteli tváří v tvář.

Z průzkumu, který si nechala vypracovat americká Retail Advertising & Marketing Association, vyplynulo, že osobní komunikace je pro lidi hlavním impulsem k tomu, aby si vyhledali o dané věci informace on-line.

Uživatelé sociálních sítí se nechávají doporučením z komunikace tváří v tvář ovlivňovat dokonce více, než činí průměr mezi všemi dospělými. Konkrétně si zadalo výraz zmíněný při osobní komunikaci do vyhledávače 41,4 % uživatelů sociálních sítí, oproti 36,1 % všech dospělých respondentů.

Druhým nejvýznamnějším zdrojem vyhledávajících uživatelů je podle průzkumu televize, která přiměla k vyhledání dodatečných informací o něčem, co v ní viděli, 38,9 % uživatelů sociálních sítí a 32,8 % všech dospělých.

On-line komunity (mezi něž patří i sociální sítě jako Facebook nebo MySpace) ovlivňují méně než čtvrtinu (22,6 %) aktivních uživatelů sociálních sítí ve vztahu k vyhledávání zmíněného produktu nebo služby.

Uživatelé sociálních sítí jsou podle průzkumu zajímaví pro marketéry také díky vyšší aktivitě oproti zbytku populace při doporučování zboží a shromažďování informací o věcech, které si hodlají koupit.

Zatímco z celkové populace dospělých doporučuje zakoupené zboží svému okolí 28,4 % lidí, mezi uživateli sociálních sítí je to 34,7 %.


Zdroj: emarketer.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT