Přemýšlejte nad odkazy v e-mailech

Jednou z úloh odkazů v e-mailech je umožnit čtenáři zvolit si, o kterém produktu či tématu si chce přečíst více, a neobtěžovat jej množstvím informací, které ho nezajímají. Zároveň na druhé straně umožňují marketérům přímo sledovat adresátův zájem o jednotlivá témata či nabídky.

Chcete-li dostat z Vašich e-mailů a odkazů v nich maximum, ověřte si, zda se řídíte následujícími doporučeními pro používání odkazů v e-mailech:


1) Odkazy by měly být srozumitelné, snadno použitelné a lákající ke kliknutí.

Nespoléhejte na podtržená slůvka „Klikněte zde“ na konci odstavce nebo popisu produktu. Prolinkujte odpovídající slova, která jasně vyjadřují, kam proklik povede. Pokud používáte v e-mailu obrázky produktů, prolinkujte i je.


2) Umisťujte správné odkazy na správná místa v e-mailové zprávě.

Odkazy týkající se bezprostředně aktuálního obsahu e-mailu, linky na stránky se souvisejícími akčními nabídkami a jiné důležité odkazy umisťujte do horní části e-mailu.

Odkazy, které nemají přímou souvislost s nabídkou v e-mailu (např. informace o nově otevřené prodejně, nebo pozvánka na školení) mají své místo po stranách mimo hlavní obsah, nebo v banneru.

Stále odkazy jako jsou ty sloužící k přeposlání příteli nebo k odhlášení z newsletteru by měl čtenář najít vždy na stejném místě a rozhodně by neměly odvádět pozornost od hlavního obsahu zprávy.


3) S množstvím odkazů to nepřehánějte.

Mnoho příjemců bude váš e-mail číst v čistě textové podobě, kde nejsou plné adresy odkazů skryty pod vámi vybranými slovy, ale jsou v textu zprávy uvedeny v kompletní podobě. Při velkém množství prolinkovaných slov se pak text stává nečitelným.


4) Nerozepisujte se zbytečně o tom, na co můžete odkázat.

Jak již bylo řečeno, odkazy pomáhají čtenáři k tomu, aby neztrácel čas čtením dlouhých textů o něčem, co jej nezajímá. Dlouhý e-mail plný textu, adresát jen přelétne očima a dost možná pak přehlédne informaci či nabídku, která by jej jinak velmi zaujala. Stručná hesla, krátké věty a odkaz slibující bližší podrobnosti v tomto případě zafungují lépe.


5) Ověřte, že všechny odkazy směřují tam, kam mají.

Zdá se to být banální, ale hloupá chyba v prolinkování může zbytečně vyvolat ztrátu zájmu čtenáře. Proto před rozesláním všechny odkazy ještě jednou zkontrolujte.


6) Nezapomeňte landing page kampaně prolinkovat s ostatními vašimi stránkami, aby se k nim mohli návštěvníci dostat i v případě, že smažou e-mail a budou si chtít nabídku znovu prohlédnout. Stejně tak indexace vyhledávači pomůže v rozšíření nabídky „mezi lidi“.


Zdroj: marketo.com13. Leden 2010

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT