Předměty e-mailů se více zaměřují na „vás“

Firmy zesilují důraz na personalizaci a osobní charakter marketingové komunikace a tento trend lze pozorovat i na předmětech nabídkových e-mailů.

Podle zjištění americké společnosti Experian, jsou nejčastěji používanými výrazy v předmětech anglicky psaných nabídkových e-mailů slova „you“ a „your“. Ta jsou obsažena v necelých 21 % předmětů.

Oproti předchozímu roku se jedná o nárůst v používání výrazů „vy/váš“ o více než pětinu.

Druhým nejpoužívanějším slovem, kterým se marketéři snaží přesvědčit zákazníka o své nabídce už v předmětu e-mailu, je „free“. To se objevuje v 12,4 % předmětů.

Používání výrazu „zdarma“ se tak v porovnání s předchozím rokem, kdy jej obsahovalo takřka 17 % předmětů, snížilo.

Třetím nejčastějším lákadlem byl výraz „% off“, tedy nabídka slevy v určité konkrétní výši. Také tato fráze meziročně ztratila na popularitě, když její využívání pokleslo z 14,2 % na 9,4 %.

Kromě předmětů obracejících se na adresáta osobními výrazy „you/your“ narostlo také přibližně o třetinu používání slov „welcome“ (vítejte) a „gift“ (dárek).


Zdroj: emarketer.com23. Březen 2010

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT