Právní aktualita od advokáta Petra Kůty: Facebook Promotion Guidelines – nové Propagační směrnice Facebooku

S účinností od 11. května 2011 vydal Facebook aktualizovaná pravidla týkající se pořádání soutěží v rámci sítě Facebook.

Nejdůležitější body:

Z aktualizované verze vyplývá, že Facebook nechce být jakkoli spojován se soutěžemi, které jsou v rámci sítě Facebook provozovány a veškerou odpovědnost za jejich organizaci a právní soulad ponechává na jejich organizátorech.

Z dalších ustanovení stojí za pozornost zákaz využívání vlastností a funkcí sítě Facebook pro registraci nebo vstup do soutěží – propagačních akcí. Tím je myšleno například kliknutí na tlačítko „like“ = „Líbí se" na některé stránce.

Dále je zakázáno i využívání sítě Facebook pro informování výherců a jsou dána striktní pravidla pro užití slova Facebook.

Úplný překlad:

Propagační směrnice

Datum poslední revize: 11. květen 2011

Tyto Propagační směrnice společně s Prohlášením o právech a odpovědnostech, Reklamními směrnicemi, Pravidly Platformy a všemi dalšími příslušnými pravidly sítě Facebook vztahujícími se na vaši komunikaci nebo správu jakékoliv soutěže, turnaje, loterie nebo jiných podobných nabídek (společně označovaných jako „Propagace“) s využitím sítě Facebook.

Pokud síť Facebook používáte pro komunikaci Propagace nebo pro její organizaci, odpovídáte za to, že taková Propagace splní všechny zákonné předpisy včetně oficiálních pravidel, doby nabídky či požadavků na účast (např. omezení podle věku nebo místa bydliště), a také za splnění všech předpisů upravujících propagaci a všechny ceny nabízené v souvislosti s takovou propagací (např., pokud jde o registraci či o získání nezbytných zákonem vyžadovaných souhlasů). Vezměte prosím na vědomí, že dodržení těchto Směrnic neznamená, že propagace je v souladu se zákonem. Propagace podléhá celé řadě předpisů, a pokud si nejste jisti tím, zda je vaše propagační akce v souladu s příslušnými zákony, poraďte se prosím s odborníkem.

1. Propagace na Facebooku musí být spravována v rámci Aplikací na Facebook.com, a to buď na „Canvas Page“ nebo jako aplikace na záložce Stránka (Page Tab).

2. Propagace na síti Facebook musí zahrnovat:

a. Úplné opuštění stránek Facebook každým vstupujícím nebo účastníkem.

b. Potvrzení, že propagační akce není žádným způsobem sponzorována, doporučována, spravována, ani jinak spojována se společností Facebook.

c. Sdělení, že účastník poskytuje informace [název příjemce(ů) informací] a nikoliv společnosti Facebook.

3. Jako mechanismus pro registraci nebo vstup do propagační akce nesmíte používat vlastnosti ani funkce sítě Facebook . Například kliknutím na tlačítko „Líbí se" na některé Stránce nebo potvrzení účasti na určitém Místě nesmí sloužit jako automatická registrace nebo přihlášení účastníka do propagační akce.

4. Registrace či vstup do propagační akce nesmí být podmíněny žádnými kroky vyžadujícími použití prvků nebo funkcí sítě Facebook kromě kliknutí na tlačítko „Líbí se“, potvrzení účasti na určitém Místě nebo připojení k vaší aplikaci. Registraci či vstup do propagační akce nesmíte například podmínit tím, aby uživatel musel kliknout na odkaz „líbí se“ pod příspěvkem na Zdi, nebo aby musel zadat komentář či na Zeď umístit fotografii.

5. Vlastnosti ani funkce sítě Facebook, například tlačítko „Líbí se“ nesmíte využívat jako mechanismus pro hlasování v rámci propagační akce.

6. Vítěze nesmíte o výhře informovat prostřednictvím sítě Facebook – například zprávami v síti Facebook, přes chat, ani příspěvky v profilech nebo na Stránkách.

7. Název Facebook, ochranné známky, obchodní názvy, autorská práva ani jiné duševní vlastnictví společnosti Facebook nesmíte používat v souvislosti s žádnou propagační akcí. Dále nesmíte název Facebook zmiňovat v pravidlech nebo materiálech souvisejících s propagační akcí kromě případů, kdy je uvedení názvu zapotřebí pro splnění vašich závazků vyplývajících z části 2.

8. Definice:

a. Výrazem “správa” se míní provozování jakékoliv součásti propagační akce, jako je shromažďování příspěvků, losování, posuzování příspěvků či informování vítězů.

b. Výrazem „komunikace” se míní propagace, reklama nebo odkazování propagační akce jakýmkoliv způsobem na Facebooku, například v reklamách, na Stránce nebo formou příspěvků na Zdi.

c. Výrazem “soutěž” nebo “turnaj” se míní propagační akce zahrnující cenu peněžité povahy a výběr vítěze na základě dovedností /schopností (tj. posouzením na základě specifických kritérií).

d. Výrazem “loterie” se míní propagační akce zahrnující cenu peněžité povahy a výběr vítěze na základě náhody.

Zdroj: Petr Kůta, advokátní kancelář KMVSKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT