Pozitivní zprávy z Boom Tisku ukazují na zájem o adresné zásilky především ve finančních službách a maloobchodě

Rozhovor s ředitelem Boom Tisku Robertem Domnosilem ukazuje na kladný trend v adresných zásilkách především pro odvětví finančních služeb a maloobchodu.

DIREKT: Jak jdou obchody? Cítíte zlepšení v letošním roce?

ROBERT DOMNOSIL: Recese končí, vidíme to na marketingových výdajích našich klientů a finanční objemy u standardních produktů – tedy u adresných zásilek – se začínají zvedat. Doba klasických tiskových produktů, jako jsou brožury, katalogy nebo letáky je ale pryč, zaznamenáváme zde asi desetiprocentní pokles a objem bude dál klesat. Jde totiž o věci, které lze jednoduše překlopit do elektronické formy. U adresných zásilek, které tvoří náš klíčový byznys, zaznamenáváme nyní u našich dlouhodobých klientů nárůst v objemu asi 10 %. Tito zákazníci cítí, že recese končí, a uvolňují do marketingu větší finanční objemy peněz.

DIREKT: Jaká je struktura adresné části vašich zakázek?

ROBERT DOMNOSIL: Jsou to především TransPromo zásilky (pozn.: kombinace transakčního dokumentu a 1:1 marketingového sdělení), nejen výpisy z bankovních účtů nebo faktur, ale i z účtů věrnostních programů. U klasických transakčních zásilek je patrný každoroční pokles asi o 3 %, to nahrazujeme novými produkty, s nimiž přicházíme na trh. Kromě toho dodáváme adresné reklamní zásilky, které zahrnují kombinaci mnoha technologií – například ofsetový předtisk, některou formu digitálního tisku, plnobarevný tisk apod., — a zaměřujeme se i na různé varianty konečného zpracování. Klienti chtějí stále něco nového a inovativnost poskytovatele je dnes velmi významná. Pokud v jednom roce vytvoříme jeden produkt, víme zároveň, že v dalším roce jej budeme muset obměnit, variabilita zpracování je obrovská.

DIREKT: Kolik zásilek měsíčně aktuálně připravujete?

ROBERT DOMNOSIL: V současnosti produkujeme 3, 7 milionu zásilek a od čtvrtého kvartálu letošního roku to budou čtyři miliony, tento objem je již smluvně garantován. TransPromo zásilky včetně výpisů pro retail tvoří asi 80 % celkového objemu, zbytek jsou direct mailové zásilky. Pokud jde o komunikaci s doručovatelem, většinu objemu podáváme my.

DIREKT: Z jakých odvětví jsou vaši zákazníci?

ROBERT DOMNOSIL: Zpočátku jsme pracovali výhradně pro finanční instituce, jako je GE Money Bank, Cetelem, Raiffeisen Stavební spořitelna apod., nyní se ale stále více rozvíjí oblast retailových obchodníků. Pracujeme pro Tesco, Makro, drogerie Teta a DM, řetězec Billa a další. Pro část z nich navíc nepracujeme jen v České republice, ale i na Slovensku a Maďarsku.

DIREKT: Jaké je portfolio služeb, které nabízíte klientům?

ROBERT DOMNOSIL: Jsme multikanálově orientovaná firma, výstup zpracováváme primárně v papírové formě, ale IT řešení je postavené tak, že dostáváme data z několika kanálů, fixní data, která se pak většinou předtiskují formou ofsetového tisku, variabilní data v plnobarevné nebo černobílé podobě a dále jsou to transakční údaje. Všechna tato data propojujeme v nástroji GMC Inspire, který umožňuje na základě jednotného formátu distribuovat multikanálově dle nastavení jednotlivých finálních distribučních kanálů, například pro extranetové portály finančních institucí se využívá pdf formát apod.

DIREKT: Jak řešíte načasování doručování v maloobchodě, kde velmi záleží na tom, kdy dopis k zákazníkovi dorazí?

ROBERT DOMNOSIL: To řešíme velmi intenzivně, musíme totiž plnit velmi náročné termíny, protože veškerá reklamní komunikace našich klientů je postavena na konkrétních termínech, které musíme beze zbytku plnit. Klienti akce neplánují na kratší dobu než několik týdnů, akce se tedy netýká například jednoho víkendu. My jako výrobci musíme počítat se zdržením v distribuci, a proto dodáváme do distribuční sítě s několikadenním předstihem, než má finální zákazník zásilku obdržet.

DIREKT: Jedním z hlavních trendů velkých zákazníků je přechod na barevný tisk…

ROBERT DOMNOSIL: My jsme s tímto projektem začali už v roce 2006 respektive 2008. Já jsem v podstatě dva roky navštěvoval firmy a edukoval jsem klienty o výhodách transpromo ve spojení s barevnou 1:1 marketingovou informací, která je propojená na základě daných dat. My jsme projekt na využití barvy měli postavený od začátku, takže máme proti konkurenci náskok pět až šest let. Myslím, že se na tom zpoždění ostatních firem podílela i recese, která celý proces zpomalila. Od loňska vidíme, že trh začíná ožívat, marketéři se snaží využívat nové formy komunikace a růst tomu odpovídá. Dnes u nás tvoří černobílá produkce 5 %.

DIREKT: Co vše umožňuje nástroj GMC Inspire? Jaký je trend využívání tohoto softwaru?

ROBERT DOMNOSIL: I tady myslím nastane růst ve využívání, stejně jako v případě přechodu na barevný tisk. Dnes se bavíme o využití variabilních dat a o propojování variabilních obrázků, ale brzy přijde další věc – finální vytěžování dat, kde nástroje, jako je GMC Inspire, umožňují vyhodnotit úspěšnost kampaní. Je to ale zatím hudba budoucnosti, momentálně je problém v tom, že nám klienti neposkytují přístup ke svým datům. My máme správné nástroje, ale nemáme jejich svolení. Jde totiž primárně o právní záležitost. Data jsou velmi citlivá věc, u bank a finančních institucí je nakládání se zákaznickými daty a jejich ochrana na prvním místě.

DIREKT: Můžete popsat, jaké nové technologie se u vás uplatňují, do kterých investujete?

ROBERT DOMNOSIL: Když jsme začínali s projektem transpromo, měli jsme tiskovou linku od společnosti Kodak. Tu nyní postupně upgradujeme, původně linka tiskla rychlostí 75 metrů minutu, po upgradu bude tato rychlost 125 metrů za minutu, abychom mohli pokrývat potřeby klientů ve špičkách. Výrobní časy jsou totiž velmi krátké a my potřebujeme navyšovat kapacity. Kromě toho se zaměřujeme na různé typy obálkovacích linek včetně tzv. selfmailerů, snažíme se totiž často inovovat vizuály produktů a máme proto specializované linky. Boom tisk je jednou z mála firem ve světě, která je schopna linky neustále přestavovat a přizpůsobovat potřebám produktů. To znamená, že linky, které máme na dokončovací zpracování, jsou něčím jako stavebnice lego – pro každý produkt stavíme linku znovu. Ve světě to zpravidla funguje tak, že se pořídí linka, rok pracuje a pak se koupí nová, u nás vzhledem k objemům musíme postupovat jinak.

DIREKT: Investujete také do nových laserových tiskáren?

ROBERT DOMNOSIL: Používáme primárně inkjetové technologie od firmy Kodak nebo Buskro, které jsou o řád rychlejší než klasické laserové technologie. Primárně naši klienti preferují objem, cenu a kvalitu propojení dat. Boom tisk je dnes IT firma se širokým zpracováním variabilních dat.


Robert Domnosil (1973), ředitel Boom Tisk, po ukončení Gymnázia Kolín zahájil podnikatelské aktivity v reklamní agentuře Dors, která se specializovala na lokální klientelu. V roce 1995 majetkově vstoupil do ofsetové tiskárny BOOM TISK, která zaznamenala raketový růst v oblasti marketingových tiskovin. V roce 2001 BOOM TISK zahájil jako první v ČR výrobu tzv. selfmailerů, tedy bezobálkových direct mailů. Je otcem projektu TransPromo v ČR, tedy typu dokumentu, který propojuje transakční data s marketingovou one2one informací. Tento projekt od roku 2008 využívá celá řada korporátních zákazníků, zejména z řad finančních institucí, a dál se rozšiřuje, např. do oblasti retailu. Hovoří anglicky. K jeho zájmům patří sport a je aktivním soukromým pilotem.

Jakub Oth, David DanielKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT