Pošta vracela ředitelům dopisy, které neodeslali – kampaň mediální agentury

Účinného způsobu, jak oslovit těžko přístupnou skupinu vrcholových manažerů, využila v direct mailové kampani rakouská mediální agentura.

Undeliverable Letter

Zadavatel: Media 1
Agentura:
Demner, Merlicek & Bergmann
Země: Rakousko
Rok: 2009

Zadání

Rakouská mediální agentura Media 1 hledala nové klienty a usoudila, že nejpravděpodobněji firmu pro spolupráci získá tehdy, pokud získá jejího ředitele.

Úkolem kampaně tedy bylo oslovit ředitele (CEO) potenciálních klientů nabídkou spolupráce a to originálním a zapamatovatelným způsobem.


Řešení

Jako médium byl využit klasický direct mail, který má však jednu zásadní nevýhodu: je-li adresován přímo nejvyššímu řediteli, nejdříve jej dostane do rukou jeho asistentka, která má často za úkol reklamní poštu po otevření rovnou vyhazovat.

Proto byl namísto standardního dopisu, vychvalujícího agenturu Media 1 a její přednosti, zvolen originálnější přístup, jenž ukáže skutečnou schopnost agentury zasáhnout požadovanou cílovou skupinu. Právě top manažeři jsou totiž obtížně zasažitelnou skupinou, a když dokáže agentura proniknout až k nim, dokáže totéž s kýmkoli jiným.

Idea kampaně spočívala v myšlence, že když není možné oslovit ředitele přímo, půjde to „oklikou“. Direct maily tak byly adresovány neexistujícím příjemcům, zatímco skutečný adresát – ředitel společnosti – byl uveden na místě odesílatele.

Jakmile se poště nepodařilo dopis doručit, byl vrácen „odesílateli“. V tomto případě jej však asistentka nevyhodila, neboť z údajů na obálce nabyla dojmu, že byl odeslán přímo panem ředitelem, a proto mu jej jednoduše „vrátila“.

Jakmile překvapený ředitel obálku otevřel, přečetl si dopis agentury Media 1, v němž vysvětlovala, že dokáže zasáhnout jakoukoli cílovou skupinu, stejně jako to dokázala v jeho případě. Navíc byl cenný dopis personalizován tak, aby jeho obsah odpovídal oblasti, v níž firma adresáta podniká.


Výsledek

Celkově bylo rozesláno 50 dopisů, 38 příjemců vyjádřilo pozitivní reakci a 7 společností pozvalo agenturu Media 1 do nadcházejících velkých tendrů.

Celkové náklady na materiál a rozesílku činily pouhých 37,50 EUR.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT