Pohlednice, která vám ušpiní ruce v kampani brazilské neziskovky

Brazilská iniciativa Escravidão Não (Ne otroctví) se rozhodla lidem přiblížit život otroka a distribuovala pohlednice, které špinily ruce, stejně jako je mají ušpiněné otroci.

Dirty Cards


Zadání

Ačkoli oficiálně již otroctví v Brazílii neexistuje, v zemědělských oblastech a uhelných dolech je stále poměrně běžné.

Místa, kde otroctví přežívá, jsou však vzdálená od „civilizace“, tedy od velkých měst se vzdělaným a vlivným obyvatelstvem. Je proto obtížné získat pozornost těchto lidí, jejichž podpora je pro skutečné vymýcení otroctví velmi důležitá.


Řešení

Za podpory mezinárodní organizace International Labor Organization a brazilské nevládní organizace Reporter Brazil byla realizována kampaň s cílem zvýšit povědomí o problému a získat podpisy pod petici požadující zpřísnění trestů pro otrokáře.

S ohledem na nízký rozpočet kampaně padla volba na neadresně distribuované pohlednice. Deset tisíc kusů pohlednic bylo rozmístěno do stojanů na univerzitách, v divadlech, kinech nebo barech, tedy na místech se zvýšenou koncentrací aktivních mladých lidí.

Pohlednice byly pokryty uhelným prachem, takže jakmile je člověk vzal do rukou, měl je ušpiněné, jako by právě sáhl na uhlí. Text na pohlednici říkal:

„Podívejte se na své ruce. Ruce tisíců otroků v uhelných dolech po celém světě jsou právě tak špinavé.“

Následovalo několik nepříjemných faktů ohledně soudobého otroctví a výzva k navštívení stránky www.escravidaonao.com.br. Tady bylo možné získat podrobnější informace o problematice a podepsat on-line petici.


Výsledek

Média si kampaně všimla a té se tak dostalo rozsáhlého prostoru v televizi, rozhlase i tisku a samozřejmě také na blozích. Problematika se tak dostala do širokého povědomí veřejnosti.

Petici podepsalo v týdnu od 13. do 20. května (13. květen je dnem oslavy zrušení otroctví v Brazílii) o 480 % více lidí, než ve stejném období předchozího roku, kdy se petice podepisovala poprvé.

Po skončení kampaně nabídla mediální agentura, kterou kampaň oslovila, bezplatný prostor na svých reklamních plochách na jihu, jihovýchodě a středozápadě země.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT