Studie: Podíl otevřených e-mailů dále klesá, vliv má odvětví a velikost databáze

Podle výsledků americké studie „Email Marketing Metrics Report“ provedené společností MailerMailer bylo ve druhém pololetí roku 2008 otevřeno 12,5 % marketingových e-mailů.

Nadále tak pokračuje klesající trend z předešlých období, kdy ve druhém pololetí roku 2007 byla míra otevření marketingových e-mailů téměř 14 % a v první polovině loňského roku 13,2 %.

Míra otevření a také míra prokliku závisí do značné míry na odvětví, jehož se e-mail týká a také na velikosti databáze, na kterou je zasílán. Obecně platí, že databáze nad tisíc kontaktů již mají znatelně nižší podíl otevřených/pro­kliknutých e-mailů, než databáze menší.

Není to z toho důvodu, že by snad počet odeslaných e-mailů nějak ovlivňoval open rate a click-through rate, ale jednoduše proto, že menší seznam příjemců bývá zpravidla lépe segmentován a komunikace je účinněji zacílena.

Nejvyšší je míra otevření u e-mailů z oblastí bankovnictví, cestování, náboženství a od neziskových organizací. V případě malých (25–499 kontaktů) a středních (500–999) databází se pohybuje okolo 30 %. U databází nad 1 000 kontaktů klesá pod 20 %.

Míra prokliku je suverénně nejvyšší u e-mailů z oblasti cestování (24 – 27 % pro malé a střední databáze), následuje bankovnictví (10 – 11 %) a retail (9 %).


Zdroj: emarketer.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT