Počítačový virus propagoval sci-fi román pro „geeky“

Jak přimět ke koupi knihy lidi, kteří knihy nečtou, a tráví většinu času u počítače? Vypuštěním speciálního počítačového viru.

The Signal

Zadavatel: Random House Mondadori
Agentura: CP Proximity
Země: Španělsko
Rok: 2009

Zadání

La Señal (Signál) je román pojednávající o počítačové síti, která dokáže předpovídat katastrofy, jakými byly například vlna tsunami v Thajsku nebo teroristické útoky v USA 11. září 2001. Tímto způsobem se podaří odhalit počítačový virus, který má zničit svět.

Síť zmíněná v románu přitom odkazuje k reálně existujícímu projektu Global Consciousness Project, jehož cílem je hledat smysluplné korelace v náhodných datech.

Úkolem kampaně bylo propagovat tento sci-fi román, a to u cílové skupiny „geeků“, tedy technologických nadšenců, kteří nejsou příliš zapálenými čtenáři knižních románů.


Řešení

Jelikož cílová skupina románu nechodí právě často do knihkupectví, kde marketingová podpora nových knižních titulů zpravidla probíhá, bylo potřeba knihu propagovat jinak.

Volba padla pochopitelně na internet. Bylo ovšem zapotřebí potenciální zákazníky do místa prodeje tak jako tak dostat, tedy přesvědčit je, aby se zvedli od počítače a do knihkupectví si pro knihu nakonec skutečně přišli.

Agentura CP Proximity se rozhodla propagovat knihu o počítačovém viru počítačovým virem.

Off-line část kampaně se odehrávala přímo v knize, která v době příprav kampaně ještě nebyla zcela dokončena.

Do románu byla vložena záložka, která čtenáře nabádala k tomu, aby se ještě před začátkem čtení pustili do hledání skryté webové stránky. Na konci knihy se pak nacházela stránka s tajnými přístupovými daty k bonusovému obsahu. Ten rozšiřoval děj románu a zároveň sloužil k propagaci knihy.

Na webu byl připravený virus, který si mohl návštěvník personalizovat a rozeslat jej svým známým, nebo uveřejnit na svém blogu.

Virus měl být šířen s příběhem o tom, že v laboratoři Lákesis (pochopitelně smyšlené) byla vyvinuta aplikace schopná předvídat katastrofy. Tato aplikace byla nyní laboratoří uvolněna ke stažení.

Pokud si uživatel aplikaci stáhl, zjistil záhy po jejím spuštění, že k příští katastrofě dojde během několika okamžiků, a to přímo v jeho počítači. Ten se během minuty začal (samozřejmě fiktivně) zavirovávat: zablokovala se klávesnice, zapnula tiskárna, zpřeházely složky, webkamera jej vyfotila a zaslala obrázek autorovi personalizovaného viru a tak dále…

Následující krátké video ukazuje, jak se virus choval:Nakonec byl uživatel přesměrován na speciální stránku, kde po stisknutí kláves L a S a zadání hesla „compasión“ odhalil skrytý web oznamující vydání knihy La Señal. Navíc si na tomto webu mohl opět vytvořit vlastní virus a rozeslat jej dále.

Kromě majitelů knih byl virus šířen také vybranými populárními blogery, kterým byla kniha zaslána zdarma.


Výsledek

Do kampaně se zapojilo více než 150 blogerů. Výsledkem bylo 875 000 unikátních návštěvníků na webu kampaně.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT