Platinová karta vám sežene třeba i chybějící stránku románu – kampaň AmEx

Společnost American Express využila ve své direct mailové kampani skutečného příběhu jednoho z klientů a demonstrovala tak špičkový servis, kterého se dostává držitelům jejích platinových karet.

Mailing mit Roman

Zadavatel: American Express
Agentura: RMG Connect
Země: Německo
Rok: 2009

Zadání

Společnost American Express chtěla v Německu představit svým klientům, kteří byli majiteli zlaté karty, výhody karty platinové.


Řešení

Agentura RMG Connect vytvořila direct mail sestávající z jednoduchého dopisu, který vyprávěl prostý, ale pravdivý příběh o tom, kterak jistý držitel platinové karty American Express seděl kdesi v hotelu daleko od domova a četl si román. Na samém konci knihy ovšem zjistil, že v ní chybí poslední strana.

V zoufalství tedy zavolal na zákaznickou linku American Express určenou pro držitele platinových karet a požádal operátora, zda by mu mohl chybějící stránku románu zaslat. Během několika hodin se tak skutečně stalo a původně zoufalý, nyní šťastný čtenář mohl román spokojeně dočíst.

Příběh byl ukázkou toho, jak kvalitní servis dokáže American Express majitelům svých platinových karet poskytnout.

Mailing zároveň obsahoval i kopii zmíněné chybějící stránky románu Daniel Kehlmanna „Die Vermessung der Welt“. Poslední slovo úryvku přitom nemohlo být vhodnější: „Amerika“.


Výsledek

Direct mail vygeneroval nadprůměrnou response rate ve výši 8 %.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT