OTÁZKA PRO Martina Veselku, Vice Presidenta Genesys:

Co přinese vašim klientům akvizice Interactive Intelligence?

MARTIN VESELKA: Akvizici Interactive Intelligence jsme provedli především s ohledem na jejich postavení na trhu. Ideálním způsobem totiž pokrývají menší a střední podniky a umí nabídnout kompletní sofistikované řešení v oblasti omnichannel customer expierience se všemi dostupnými komunikačními kanály, které jsou pro zajištění takových řešení a poskytovaných služeb potřeba.

Velmi zajímavým způsobem nabízejí svá řešení nejen prostřednictvím standardního modelu, kdy se celý systém nasazuje přímo u zákazníka, ale nabízejí svá řešení i prostřednictvím cloudu, který je kdykoli k dispozici, a každý si jej může také vyzkoušet.

Kromě klasických nástrojů v oblasti zákaznických služeb obsahuje také celou řadu zajímavých řešení jako například unified communications. Jde tedy o schopnost nabídnout ideální nástroje pro menší a střední podniky a dát jim maximální flexibilitu při výběru způsobu nasazení takovýchto řešení.

Dostupnost služeb kontaktního centra je při volbě cloudu prakticky okamžitá, navíc umožňující dynamicky reagovat na měnící se požadavky na kapacity a funkcionalitu celého systému, což je pro malé a střední podniky velice komfortní.


Na téma kontaktu se zákazníkem uspořádáme 6. 4. konferenci www.customercontact.czKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT