Nový lettershop DM Services

Novou firmu založili letos v Hradci Králové Milan Bek a Ladislav Bouška. Bývalí kolegové ze společnosti FERDA – česká reklamní počta, kterou opustili v roce 2010, se po několik letech znovu sešli, aby rozjeli společný podnik.

Direkt: Jaká byla vaše profesní cesta do okamžiku založení DM Services?

Milan Bek: Naše cesty jsou velmi podobné. Po střední škole jsme se oba věnovali oboru elektrotechniky. Začátkem roku 1994 jsme nezávisle na sobě nastoupili do královéhradecké firmy, která právě začínala s doručování reklamních letáků. V průběhu následujících sedmnácti let jsme oba prošli jak provozem velké společnosti, tak také obchodním a nákupním oddělením.

Ladislav Bouška: Získali jsme díky tomu velmi dobré povědomí nejen o kompletní realizaci zakázek, ale také běhu společnosti samotné. Po sedmnácti letech jsme každý zvolili jiný pracovní směr, ale netrvalo dlouho a opět jsme se sešli a začali budovat vlastní společnost.

Direkt: Jaké služby vaše DM Services nabízí?

Milan Bek: Společnost DM Services nabízí kompletní zpracování direct mailu, a to včetně strategie, kreativního a grafického zpracování, tiskové služby, databázového marketingu, zpracování dat, personalizace, obálkování, balení do fólie, poštovní služby, ručních dokončovacích pracích. Zákazník si u nás může objednat doslova vše od A po Z.

Direkt: Jaké máte technické vybavení? Kde máte provozovnu a kanceláře?

Ladislav Bouška: Provozovna je na okraji Hradce Králové. Kanceláře, sklady a provoz je v jednom objektu na celkem 1400 m2. Mezi technické vybavení patří produkční tiskárny, tiskárny na černobílou i barevnou personalizaci Xerox a Konica Minolta, inkjet tiskárna na obálky, obálkovací stroje Neopost, balicí linka SITMA, balicí poloautomaty pro balení do fólie a další nezbytné stroje pro zajištění výroby a manipulace (balička na palety, páskovací stroje…), Vlastní dopravní zázemí nám umožňuje přepravu od balíčku po palety.

Direkt: Jaké můžete uvést reference? Pro jaké firmy z jakých odvětví pracujete a co pro ně děláte?

Milan Bek: Mezi naše klienti patří velké i malé společnosti. Od sítě parfumerií přes prodejce automobilů, klienty z oblasti bankovnictví a pojišťovnictví, cestovní kanceláře, tiskárny, leasingové společnosti, nákupní centra až po velkoobchody všeho typu.

Direkt: Jak vidíte aktuální situaci na trhu lettershopů?

Milan Bek: Jak v technologii, tak čase jde vývoj kupředu a na tuto situaci reagují samozřejmě i lettershopy. Stejně jako v jiných oborech malé provozy zanikají, zůstávají střední a velcí poskytovatelé, kde již každý ví, na co má a kde je jeho místo.

Direkt: Jaké jsou dnes možnosti, pokud jde o direct mail? Co byste zákazníkům doporučili, pokud jde o data, obálku, formát, papír, barevnost, personalizaci, responzi?

Ladislav Bouška: Stejně jako v reklamě nebo marketingu i v oblasti DM existují novinky, ale i osvědčené postupy. Vše vždy záleží na zadání a přání klienta. Kreativní strategie, ale také samotné oslovování se vždy klientovi připravuje na míru a vychází z povahy dané společnosti. Někdy klientovi doporučujeme více kreativity, někdy ale víme, že není třeba měnit zažitý a fungující postup.

Direkt: S jakým distributorem spolupracujete?

Milan Bek: S žádným distributorem nemáme výhradní vztah, vždy respektujeme přání koncového klienta. Ani v případě možnosti našeho výběru není žádný z distributorů favoritem, vždy záleží na přesném zadání. U neadresného doručování záleží na požadavcích na termín, hmotnost a lokalitě, žádný z našich tří distributorů není 100% favoritem. U adresného doručování také záleží na přesném zadání, ale významně zde převažuje spolupráce s Českou poštou. Samozřejmě nezanedbatelnou položkou je cena za doručování. Direkt: Jaké procento vašich zákazníků tvoří agentury a jaké přímí zákazníci?

Ladislav Bouška: Uvítáme zákazníky jak ze strany koncového dodavatele, tak samotných agentur. V současné době tvoří 2/3 našich zákazníku koncoví klienti a 1/3 agentury.

Direkt: Jak by mělo vypadat zadání klienta pro direct mail?

Milan Bek: Zde je nutné rozlišovat, zda klient posílá již hotový DM do výroby, tzn. vykonáváme pouze produkční část, nebo zda po nás chce vytvořit DM včetně nápadu a návrhu na zprocesování. Ideální je mít vždy co nejvíce informací od klienta, jeho představu, jeho preference, sejít se osobně a pobavit se s klientem o tom, co očekává.

Direkt: Jaké jsou termíny produkce a doručení?

Ladislav Bouška: Termíny jsou odvozeny od náročnosti jednotlivých zakázek. Průměrně se dá mluvit zhruba o jednom týdnu. To je reálný čas potřebný třeba na výrobu obálek, tiskovin, personalizaci, kompletaci zásilky a její doručení koncovým zákazníkům. Samozřejmě stále zde jsou zakázky tzv. »do druhého dne«, jsou to převážně kompletační a balicí činnosti pro agentury a tiskárny. Vždy děláme vše proto, abychom klientovi vyšli maximálně vstříc.


Ladislav Bouška (1973) po ukončení středního odborného učiliště elektro v Pardubicích pracoval jako programátor ve firmě TMS Pardubice. V roce 1994 nastoupil do královéhradecké firmy zabývající se direct mailovým zpracováním letáků. Zde prošel provozem a zakotvil o obchodním oddělení. To mu umožnilo získat kompletní povědomí o provozu a řízení firmy. V roce 2010 začal pracovat pro vydavatelství časopisu Autobox, kde působil na pozici obchodního konzultanta. V roce 2013 se stal jednatelem direct marketingové společnosti DM services s.r.o. Mezi jeho záliby patří sport (cyklistika, lyžování a další).

Milan Bek (1967) po maturitě v oboru elektro pracoval jako technolog v již neexistujícím podniku TESLA. Následně jako vývojový pracovník laboratorních přístrojů. V roce 1994 nastoupil do společnosti FERDA. Zde se podílel na vybudování distribuční sítě a DM provozu a posléze se stal ředitelem firmy. V roce 2009 přešel do reklamní agentury U & WE Advertising na pozici ředitele nově vzniklé divize Mail Services, zde se významnou měrou spolupodílel na vybudování této divize jak po technologické, tak částečně i po obchodní stránce. V roce 2012 začal samostatně pracovat v oblasti databázového marketingu a spolupracovat s firmou DM Services, v které se v roce 2014 stal jednatelem a spolumajitelem. K jeho zájmům patří historie, motocykly, rekreačně sport.


Jakub Oth, David Daniel3. Prosinec 2014

Štítky:  , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT