Noviny Kaufland: Inzeráty a letáky může doplnit i promo

Kaufland ČR uzavřel na začátku tohoto roku exkluzivní smlouvu s KFD Media‘ o mediálním zastoupení svých tištěných marketingových produktů pro celostátní trh. Jak vypadají samotné zákaznické noviny Kauflandu a jeho vlastní distribuční síť, jsme se zeptali zástupců Kauflandu i agentury KFD Media‘.

PETR NEDVĚD (VEDOUCÍ ÚSEKU INZERCE, KAUFLAND): Zákaznické noviny Kaufl and (ZNK) se od letáků jiných řetězců na první pohled příliš neliší. Jsou podle potřeby tištěny ve formátech A4 nebo A3 na klasický novinový papír. Jejich zajímavost spočívá jednak v obsahu, protože kromě aktuální nabídky zboží nabídnou i klasickou redakční část s články, zajímavostmi, recepty, vtipy a jinou zábavou, za druhé je to síla zásahu vzhledem k nákladu, který aktuálně dosahuje 2,8 mil. výtisků týdně, no a za třetí je zde unikátní možnost využít distribuční síť Kaufl andu na neadresnou distribuci vlastních letáků, to považujeme za velice atraktivní. Mluvíme tak o komunikačním kanálu, který týdně zasáhne téměř 2/3 českých domácností a více než 50 % obyvatel ČR. ZNK vychází celkem v 90 mutacích, jejichž obsah a rozsah je odlišný podle regionu.

DIREKT: Jak vypadá obsah zákaznických novin?

PETR NEDVĚD: Primární je aktuální nabídka sortimentu Kaufland a také pravidelné inzerce jeho dodavatelů. Druhá část ZNK však nabídne i zábavu, informace a názory v redakční části. Tam je také prostor pro nás, pro inzerci. O redakční část se přitom zajímá významných 70 % čtenářů ZNK, jsou to převážně ženy, což vyplývá z nezávislého průzkumu společnosti TNS Emnid Medienforschung.

DIREKT: Můžete přiblížit fungování distribuční sítě?

PETR NEDVĚD: ZNK se distribuují do schránek vždy ve středu, periodicita je týdenní, platnost akcí je od čtvrtka do středy. Doručování zajišťuje vlastní distribuční síť s několika tisíci distributory, inspektory a kontrolory. To, že Kaufland doručuje vlastní materiály svou vlastní sítí, je unikátní a poskytuje vysokou míru jistoty doručení. Toho využívají zadavatelé pro neadresnou distribuci tištěných materiálů, a to buď formou vkladu do ZNK, nebo samostatného doručení přímo do schránek. Druhou možnost využívají zejména značky, které se nechtějí opticky spojovat s maloobchodním řetězcem nebo jeho materiály. Forma přílože klientovi zajistí plné odlišení od ZNK. Materiály jsou pak totiž ve schránce odděleně.

DIREKT: Co můžete klientům nabídnout jako služby spojené s letákem?

PETR NEDVĚD: Poskytujeme garanci doručení plných 92 %. Zpracovávat lze různé formáty, cena se vždy odvozuje od gramáže a nákladu letáků. Klient si vybere možnost vkladu do ZNK nebo formu přílože (v tomto případě adresát ani neví, že materiál klienta přišel se ZNK).

DIREKT: Kde vidíte příležitosti z hlediska kategorie výrobků nebo zákazníků?

PETR NEDVĚD: Velký potenciál vidíme u finančních institucí, automobilek, mobilních operátorů, ale i u fastfood řetězců a dalších firem, které pravidelně pracují se zákazníky anebo v ideálním případě používají slevové kupony. Klient pak může měřit efektivitu kampaně. Naše služby jsou vhodné i pro sázkové kanceláře, kterým můžeme redistribuovat kupon s kreditem na sázení.

DIREKT: Probíhá nějaká kontrola doručování?

PETR NEDVĚD: V případě Kauflandu jde o další odlišnost v tom, že nabízíme klientovi kontrolu zdarma. Kaufland pravidelně provádí namátkovou kontrolu, kde naši kontrolořipřímo v domácnostech prověřují, zda byly ZNK doručeny. Kontrolu si může přímo vyžádat i klient, a to dokonce tandemovou, tedy ve spolupráci se svou agenturou a zástupcem Kauflandu. Důležité je, že je to v rámci ceny za kampaň, klient za kontrolu nic nepřiplácí.

DIREKT: Klienti mají zájem o celý zásah nebo se uvažuje o cílení v rámci regionů?

PETR NEDVĚD: To je vždy individuální. Výhodou je, ať už mluvíme o inzerci v ZNK a nebo o neadresné distribuci, že si klient může vždy vybrat a zacílit dle svých preferencí. V rámci inzerce máme i klienty, kteří využívají celorepublikový náklad, ale v rámci neadresné distribuce jde většinou o kombinaci několika regionů.


DIREKT: Jak pracuje v současnosti KFD Media?

PETR ŽEMLIČKA (KFD MEDIA‘): V rámci spolupráce s Kauflandem je naším úkolem poskytnutí špičkové podpory klíčovým přímým i agenturním klientům Zákaznických novin Kaufland, našeho hlavního mediálního produktu, který zastupujeme. Zajišťujeme standard servisu, který agentury a celonárodní klienti vyžadují. Nicméně dnes máme mnohem širší záběr. Zaměřujeme se i na malé a střední firmy z regionu, kterým dokážeme ušít komunikační strategii i jiná řešení opravdu na míru.

DIREKT: Můžete zmínit některé reference z vaší spolupráce s Kauflandem?

PETR ŽEMLIČKA: Největší klienti jsou firmy v oborech automobilový průmysl, hoteliérství, polygrafie, média, kosmetika nebo farmacie. Zajímavou realizací ukazující další možnosti spolupráce byla kampaň Škody Auto »Odměňte se novou«, kterou realizovala spřátelená agentura Fashion&Media. Šlo o promo akci přímo na parkovištích před prodejnami Kaufland. Akce byla jednodenní a konala se celkem na osmdesáti pobočkách. Přitom celá spolupráce neměla návaznost na neadresnou distribuci nebo inzerci, takový potenciál zde přitom je.

DIREKT: V čem tento potenciál spočívá?

PETR ŽEMLIČKA: Když se vezmou v úvahu všechny možnosti, lze zkombinovat inzerci v ZNK, neadresnou distribuci, akci v místě prodeje nebo road show. Navíc je možné užít vysílání interních radiospotů přímo v prodejnách, ale i velkých billboardových ploch v okolí prodejen. Taková synergie je zajímavá a síla zásahu obrovská.

DIREKT: Jak je to s vaší prezentací v mediálních agenturách?

PETR ŽEMLIČKA: Klienty oslovujeme jak napřímo, tak přes mediální agentury se střídavým úspěchem. Pokud se jedná o velkého klienta, zpravidla si vyzkouší menší kampaň napřímo, a pokud je spokojený, předá nás mediální agentuře, se kterou ladíme celkové podmínky.

Více informací a výsledky průzkumu TNS Emnid Medienforschung lze nalézt na www.kfdmedia.cz.17. Prosinec 2012

Štítky:  , , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT