Nepodceňujte nově platnou trestní odpovědnost právnických osob

Společnost Trade Design poskytuje firmám ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří Bříza a Trubač jednoduchý interní audit pracovněprávních dokumentů a navazující online e-learning. Reaguje tak na fakt, že každá firma je nyní trestněprávně odpovědná za konání svých zaměstnanců v rámci výkonu jejich povolání. Václava Martina jsme se nejdříve zeptali, čím se Trade Design zabývá.

VÁCLAV MARTIN: Věnujeme se marketingu a vývoji online řešení pro firmy. Kromě iDovolenky, což je online systém pro schvalování a evidenci dovolených ve firmách, jsme v poslední době vypustili do světa e-learningový systém, který pomáhá firmám v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob.

DIREKT: Co je trestní odpovědnost právnických osob?

VÁCLAV MARTIN: Zjednodušeně řečeno jde o to, že trestné činy, za které byly do nedávna postižitelné pouze fyzické osoby, se dnes stávají potenciální hrozbou i pro firmy. Každá firma je trestněprávně odpovědná za konání svých zaměstnanců v rámci výkonu jejich povolání.

DIREKT: Co to znamená v praxi?

VÁCLAV MARTIN: Znamená to, že firma může být velmi tvrdě sankcionována za trestné činy, kterých se dopustí její zaměstnanec. Zákon pamatuje na zhruba osmdesát trestných činů, přičemž mnoho z nich znamená opravdovou hrozbu pro firmy. Pokud například grafik použije na titulní stránku webu nelegálně staženou fotografii, trestně odpovědný je nejen on, ale i firma. Stejně tak pokud se ve firmě najdou na sdíleném síťovém disku nelegální software, hudba nebo nedej bože dětská pornografie. A to nemluvě o trestných činech nabídnutí úplatku ve veřejné soutěži nebo zkreslování účetnictví. Tak bych mohl pokračovat dál hodně dlouho.

DIREKT: Jak může být firma odpovědná za to, že obchodník nabídne svému zákazníkovi úplatek na vlastní pěst?

VÁCLAV MARTIN: Velmi jednoduše. Pokud se na to přijde, odpovědný bude jak zaměstnanec, který se tohoto trestného činu dopustil, tak sama společnost. A to dokonce i tehdy, pokud zaměstnanec jednal bez vědomí jeho nadřízených. Myslím, že případů, kdy obchodník s vidinou odměny z obratu nabídne úplatek, nebude málo. Firmy by se proti tomu měly chránit.

DIREKT: Takže se dostáváme k ochraně firmy. Co mohou firmy dělat?

VÁCLAV MARTIN: V současné době existuje prakticky jediné řešení, které firmám umožňuje nerušeně fungovat. To řešení se skládá ze dvou pilířů. Prvním pilířem je mít v pořádku všechny pracovněprávní dokumenty, job descriptions a velmi podstatné je také mít vlastní etický kodex. Druhý pilíř tvoří zaškolení zaměstnanců do problematiky trestní odpovědnosti. Pokud má oba pilíře firma podchycené, bude se moci z trestných činů způsobených zaměstnanci takzvaně vyvinit.

DIREKT: Jak firmám můžete v této problematice pomoci?

VÁCLAV MARTIN: Ve spolupráci s renomovanou právní kanceláří Bříza a Trubač nabízíme jednoduchý interní audit pracovněprávních dokumentů a navazující online e-learning, tedy vlastně online proškolení zaměstnanců. Tím odpovídáme na potřebu mít v pořádku oba zmiňované pilíře – mít v pořádku papíry a proškolit zaměstnance.

DIREKT: Jak funguje samotné školení?

VÁCLAV MARTIN: Každému zákazníkovi připravujeme individuálně nastavené školení pro jeho zaměstnance, které obsahuje video přednášku o problematice a umožňuje firmám dokonalý přehled o tom, kdo byl kdy proškolen a jakým obsahem. Museli jsme proto vyvinout vlastní řešení e-learningu, které precizně loguje všechny aktivity studentů a v případě soudního procesu umožní poskytnout relevantní a nezpochybnitelné důkazní materiály o tom, že zaměstnanec byl skutečně proškolen. Hledali jsme dlouho a žádné krabicové řešení nevyhovovalo našim požadavkům na bezpečnost a průkaznost, takže jsme museli nakonec vyvinout vlastní.

DIREKT: Jaké jsou vlastně možné postihy pro firmy?

VÁCLAV MARTIN: Jedná se o velmi tvrdé tresty, které zahrnují například možnost odebrání licence, uzavření společnosti nebo pokutu až do výše 1,45 miliardy korun. Nutno podotknout, že se nejedná o ad hoc výmysl našich poslanců. Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob je účinný ve všech státech EU, my jsme k jeho akceptaci přistoupili jako úplně poslední země. Všechny informace jsou k dispozici na našem webu – www.trestniodpovednost.cz.

DIREKT: Jak se na samotný zákon díváte vy osobně?

VÁCLAV MARTIN: Jakkoliv to nám podnikatelům komplikuje život, považuju zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim za užitečný. V platnosti je od ledna 2012 a pomalu se uvádí do praxe. Kromě jiného si od něj slibuju, že se posuneme v žebříčku států s nejrozšířenější korupcí někam blíže civilizovanému světu. Za zmanipulované zakázky platíme my všichni a každý, kdo se kdy projel po D1, vidí výsledek na vlastní oči. A jemně řečeno ho každý řidič bez měkkých tlumičů cítí i na vlastním pozadí…27. Leden 2015

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT