Neo@Ogilvy buduje na Facebooku značku stravenkám Ticket Restaurant

Přinášíme vám případovou studii kampaně, kterou digitální mediální agentura neo@Ogilvy vytvořila pro svého klienta, společnost Edenred. Jedná se o stránku na Facebooku, propojující klíčové slovo „stravenky“ s brandem klienta.

Stravenky

Zadavatel: Edenred
Agentura: neo@Ogilvy
Země: Česká republika
Rok: 2010

Cíle

  1. Rozšířit povědomí o veškerých zaměstnaneckých benefitech společnosti mezi všemi cílovými skupinami.
  2. Spojit klíčové slovo „stravenky“ s produkty společnosti Edenred mezi uživateli sociálních sítí.
  3. Budovat pozitivní vnímaní značky a rozšířit komunikaci se zákazníky.

Popis

Agentura vytvořila fan page na adrese www.facebook.com/stravenky. Za vytváření obsahu, aktivní komunikace s fanoušky nese odpovědnost agentura společně s klientem, nicméně agentuře je ponechána značná volnost a svoboda v samotné komunikaci. Ve většině případů jde o zábavný obsah, který není vždy spojen se značkou, ale díky němuž lze získat zajímavou zpětnou vazbu a komentáře z řad fanoušků.

Na zdi fan stránky se tak objevují zábavné obrázky z restauratérského prostředí, videa s tematikou pohostinství a také zajímavé statistiky. Při Oktoberfestu byl na zdi publikován např. tento příspěvek:

„V německém Mnichově se právě koná dvoustý Oktoberfest. Na festivalu se spotřebuje během dvou týdnů 30 % roční produkce bavorských pivovarů, 880 pečených volů, 219 443 párů párků a 459 279 pečených kuřat.“

Návštěvníky si stránka získala právě podobným obsahem a pravidelně se na ni vracejí. Rozvíjejí se diskuse k tématům souvisejícím s pohostinstvím a uživatelé se účastní soutěží o stravenky.


Komentář agentury

Přítomnost na Facebooku není pouze prvoplánová nebo časově ukotvena pouze jednou kampaní. S růstem fanoušku postupně narůstá i obsah stránek, počet komentářů a kvalita odezvy. Klient dostává zpětnou vazbu na své komunikační aktivity, a to nenucenou formou přímo od uživatelů.

Firemní stránka na Facebooku není jen „výkřikem do tmy“, ale úzce souvisí s celkovým strategickým konceptem nadlinkové a podlinkové kampaně. Vysoký počet fanoušků dokazuje tvrzení, že pokud je firma na sociálních sítích zábavná, necpe uživatelům za každou cenu své služby, ale dokáže jim naslouchat, uživatelé si k ní najdou cestu. Odpor vůči brandované zábavě mizí.

Tuto sílu základny fanoušků pak již využil klient pro několik dílčích kampaní (např. Test Šéfa, nebo při sběru názorů uživatelů, k navrhované legislativní změně, která by se měla dotknout zaměstnaneckých benefitů).

Vzájemnou spolupráci s klientem si pochvalujeme, neboť klient velmi brzy pochopil, jak lze přirozeným a nestrojeným dialogem rozvíjet vztahy se svými (i potencionálními) zákazníky v rámci jednoduché stránky v nejpoužívanější sociální síti světa. Marketingové oddělení Edenred navíc získává za velice nízkých nákladů cenné informace v reálném čase a v součinnosti s agenturou dokáže rychle pomocí připravených scénářů reagovat na jakoukoli činnost a situaci, které se děje na stránkách klienta.


Výsledek

V současné chvíli má stránka přes 18 000 příznivců.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT