Mobilní internet není pouhým rozšířením klasického webu

Chcete-li realizovat co nejefektivnější kampaň, musíte nejprve dokonale porozumět platformě, na které bude tato kampaň probíhat. To platí také o mobilním internetu.

Je potřeba mít na paměti, že mobilní internet není pouhým rozšířením internetu „pevného“. Fyzické dispozice mobilů poskytují zcela odlišnou uživatelskou zkušenost a také okolnosti, za nichž lidé přistupují k webovým stránkám z mobilního telefonu, se výrazně liší od podmínek, za kterých se uživatelé připojují prostřednictvím počítače.

Z analýzy provozu na webových stránkách a chování jednotlivých návštěvníků lze vypozorovat některé zajímavé trendy, například že:

Pozornost zadavatelů reklamy se v současnosti začíná obracet k mobilním sociálním sítím. Podle zjištění comScore se 11,1 % všech uživatelů mobilních telefonů někdy přihlásilo ke svým profilům na komunitních serverech prostřednictvím mobilního prohlížeče.

Velká část tohoto nárůstu byla způsobena vlastníky smartphonů, z nichž se na sociální sítě prostřednictvím mobilního prohlížeče připojuje 30,8 %. Z globálního hlediska je ovšem množství uživatelů smartphonů stále omezené.

Chtějí-li inzerenti spustit skutečně účinnou kampaň, potřebují porozumět tomu, jak, kdy a proč masové publikum mobilní sociální sítě využívá, a to bez ohledu na zařízení a platformu.

Je důležité si uvědomit, že spuštění kampaně na Facebooku nebo Twitteru osloví přes klasický webový prohlížeč odlišnou cílovou skupinu, než prostřednictvím prohlížeče mobilního.

Navíc je nutné vzít v potaz odlišná uživatelská rozhraní a různé formátování obsahu pro menší displej mobilního telefonu. Liší se také průměrná doba stahování, nebo třeba způsob, jakým uživatelé pracují se svým mobilním blogem v porovnání s blogem klasickým.

Populární komunitní služby jako Facebook nebo Twitter ovšem nejsou jedinými sociálními sítěmi používanými na mobilních telefonech. Existují také mobilní sociální sítě jako myGamma nebo MocoSpace, které mají každá přibližně 4,5 milionu uživatelů po celém světě.

Sociální sítě v mobilním prostředí nabízejí zadavatelům významné příležitosti, ale je potřeba jich využívat obezřetně, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání rozpočtem.

Při rozhodování o implementaci mobilního internetu do vaší marketingové strategie si musíte, tak jako vždy, odpovědět na několik základních otázek: kdo je vaším cílovým zákazníkem, jaké mobilní technologie využívá, kde se zpravidla pohybuje, jak se připojuje k sociální síti?

Pouze shromážděním detailních informací o vaší cílové skupině budete moci plně využít této platformy a získat maximální odezvu.


Zdroj: mobilemarketer­.comKampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT