Mladí spotřebitelé více důvěřují off-line nabídkám

Ačkoli většina mladých lidí tráví velkou část svého života on-line, stále je pro ně reklama v tradičních off-line médiích důvěryhodnější než internetová propagace.

Podle průzkumu společnosti Epsilon, jehož se zúčastnilo téměř 4 800 respondentů, považují mladí lidé ve věku 18 – 34 let off-line média třikrát častěji za důvěryhodnější zdroj informací než on-line kanály.

Největší rozdíl je u produktů z oblasti čisticích prostředků (66 % důvěřuje více off-line zdrojům, 20 % on-line zdrojům), osobní péče (62 % vs. 22 %) a potravin (66 % vs. 23 %).

Jedinou kategorií, kde mladí lidé upřednostňovali internetová média, bylo cestování (35 % vs. 42 %).

Průzkum tak ukazuje, že marketéři, cílící na věkovou skupinu 18 – 34 let výhradně prostřednictvím internetu a sociálních médií, mohou přicházet o významnou část svých potenciálních klientů. Tím spíše, že pouze 25 % respondentů uvedlo, že dostává více „off-line“ pošty než o rok dříve a naopak 69 % dle svých slov dostává stále více e-mailů.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT