Marketéři považují u e-mailingu za nejdůležitější správné načasování

Ačkoli cílí B2B a B2C marketéři na odlišné skupiny zákazníků, shodují se na významu určitých faktorů na efektivitu e-mailingových kampaní.

Podle průzkumu agentury Silverpop považují marketéři zabývající se e-mailingem za nejzásadnější taktiku ovlivňující úspěšnost kampaní volbu správného času pro rozeslání e-mailů (uvedlo ji 50 % B2C a 51 % B2B marketérů).

Obě skupiny se shodují také na důležitosti zahrnování marketingových sdělení do transakčních e-mailů (B2C: 42 %, B2B: 38 %) a na využívání e-mailingu pro shromažďování dat o zákaznících (B2C: 40 %, B2B: 43 %).

Větší rozdíl je pak ve vnímání významu propojení e-mailů se sociálními sítěmi. Zatímco 42 % B2C marketérů považuje vkládání odkazů na sociální sítě do e-mailů za efektivní taktiku, mezi B2B marketéry tento názor sdílí jen 29 %.

Odlišné jsou pak zejména cíle, kterých se oba typů podniků snaží prostřednictvím e-mail marketingu dosáhnout.

V případě firem orientovaných na koncové spotřebitele je primárním cílem zvýšení loajality zákazníků (45 %). Mezi další cíle patří snaha o upsell nebo cross-sell stávajícím zákazníkům (38 %) či zvětšení databáze kontaktů (37 %).

Firmy orientované na podnikovou sféru očekávají od e-mailingu především pomoc k rychlejšímu „protažení“ zákazníka nákupním procesem (51 %). Další cíle jsou již obdobné jako u B2C segmentu: zvětšení databáze kontaktů (41 %) a snaha o upsell nebo cross-sell stávajícím zákazníkům (38 %).


Zdroj: emarketer.com31. Květen 2010

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT