Kvalitní databáze a relevantní nabídka jako hlavní faktory úspěšného e-mailingu

Kampaň britského obchodního domu ukázala, že investice do maximálně kvalitní databáze pro e-mailing se vyplatí. Třeba čtyřicetinásobně.

Littlewoods E-mailing

Zadavatel: Shop Direct
Agentura:
Entire Direct Marketing
Země: Velká Británie
Rok: 2009

Zadání

Úkolem kampaně bylo pomoci britskému obchodnímu domu Littlewoods spravovat do konce roku 2010 minimálně 70 % všech obchodních transakcí on-line a zefektivnit jeho doposud slabou e-mailovou komunikaci se zákazníky.


Řešení

Agentura Entire Direct Marketing se rozhodla zcela změnit dosavadní e-mailovou komunikaci Littlewoods a přetransformovat neosobní e-maily, které obchodní dům doposud rozesílal svým zákazníkům, v efektivní a personalizovaný komunikační nástroj.

Ostřílení on-line nakupující jsou zvyklí ve vysoké míře filtrovat nevyžádané e-maily od e-shopů. Bylo tedy potřeba vytvořit takovou kampaň, která dokáže upoutat jejich pozornost.

Ačkoli e-mail představuje nákladově efektivní způsob, jak získat nové zákazníky, většina obchodníků má jen velmi okrajové informace o svém cílovém trhu.

Před samotnou e-mailovou kampaní proto byla vytvořena průběžně aktualizovaná databáze celkem 11 milionů opt-in kontaktů s vyplněnými demografickými vlastnostmi, nákupními zvyky a životním stylem.

Zároveň vznikly modelové příklady cílových zákazníků, které umožnily předpovídat míru odpovědí na rozesílané e-maily. Během jednoho týdne pak bylo analyzováno chování každého člověka z databáze, aby mu následně mohl být zaslán personalizovaný e-mail s relevantním, na míru vytvořeným obsahem.

Aby byla kampaň zacílena co nejlépe, nabídka v e-mailech přímo navazovala na zboží, které si zákazníci předtím v obchodě prohlíželi.


Výsledek

Návratnost investice dosáhla 4 000 %, obchodnímu domu Littlewoods se podařilo získat 4 953 nových zákazníků s předpokládanou celkovou útratou ve výši 700 liber na zákazníka.

O 20 % vzrostla také míra prokliku a 17 % z těch, kteří obdrželi personalizovaný e-mail, se vrátilo na webové stránky Littlewoods opakovaně.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT