Kupte rýži sobě i africkým dětem – kampaň podle studentů

Dnešní Kampaň dne není tak úplně případovou studií úspěšné marketingové akce, ale spíše inspirací, jak lze využít moderních technologií pro (ne)komerční účely.

V rámci studentské soutěže vyhlašované jako součást CLIO Awards vznikají často velmi zajímavé nápady. Jeden takový má „na svědomí“ tým studentů Miami Ad School Europe, která se nachází v německém Hamburgu.

Pro neziskovou organizaci World Vision zabývající se pomocí dětem z rozvojových zemí (zejména v Africe) vymysleli studenti kampaň, jejímž úkolem by mělo být získání finanční podpory na nákup potravin pro tyto děti.

Idea kampaně je založena na moderní technologii zvané QR kódy. QR kódy jsou obdobou známých čárových kódů EAN, které najdeme na zboží v obchodech. Také v sobě nesou informaci, ovšem nikoli o druhu zboží a jeho ceně – zpravidla obsahují webový odkaz nebo textovou zprávu.

QR kódy se používají ve spojení s mobilním telefonem. Ten musí mít nainstalovánu aplikaci (buď od výrobce, nebo doinstalovanou uživatelem), která umí QR kódy číst. Pak už jen stačí tuto aplikaci spustit, namířit čočku fotoaparátu (kterým je dnes vybaven téměř každý mobil) na kód a sejmout. Aplikace pak dekóduje získané informace a vykoná požadovaný úkon. O kampani, kde hrály QR kódy důležitou roli, jsme psali zde.

A jak studenti navrhují využít této technologie v kampani organizace World Vision?

Vytvořili koncept „Foodmail“ („Potravinová pošta“), jehož cílem má být jednak dostat problém nedostatku jídla pro děti v rozvojových zemích do širšího povědomí a zároveň získat finanční podporu na jeho nákup.

V praxi má Foodmail fungovat tak, že v regálech obchodů budou vedle normálního zboží vystaveny prázdné obaly některých základních potravin (mouka, rýže, mléko), které budou vyvedeny v jednotném designu konceptu Foodmail a především budou obsahovat QR kód.

Po jeho načtení mobilním telefonem je zákazník přesměrován na web projektu a na displeji se mu zobrazí zvolená položka a její cena. Potvrzením transakce bude částka potřebná k nákupu dané potraviny odečtena ze zákazníkova účtu a poslouží k nákupu vybraného zboží pro rodiny s dětmi v rozvojových zemích.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT