Konference Dny direct marketingu zná letošní program

Časopis Direkt připravuje na 8. a 9. září 2010 pátý ročník tradiční podzimní konference Dny direct marketingu. Akce proběhne stejně jako loni v pražském hotelu Pyramida za účasti předních českých a zahraničních odborníků na direct a digital marketing.

Na konferenci vystoupí hvězdy světového i tuzemského direct marketingu, mezi nimi Josef Havelka (ZOOT), Patou Nuytemans (Ogilvy EMEA), Steve Harrison (legenda v „reklamním důchodu“), Milena Linhartová (ČEZ Zákaznické služby), Evžen Drtina (Wunderman) nebo Giles Pavey (dunnhumby).

Podrobné informace o řečnících, programu i minulých ročnících najdete na stránkách konference Dny direct marketingu, kde se můžete také zaregistrovat k účasti.

Program prvního dne (8. 9.)


8.30 – 8.50 Registrace účastníků
8.50 – 9.00 Zahájení konferenceKLIENTI A DM KAMPANĚ9.00 – 9.30 Efektivní řízení kampaní přímé komunikace a maximální využití potenciálu klientské báze


Jak uřídit kampaně, které dnes přímo oslovují klienta, když obsluhujeme tolik různých kanálů pro přímý kontakt se zákazníkem? Jak plánovat a optimalizovat oslovování klientů za využití moderních softwarových nástrojů tak, abychom vytěžili maximum?

Václav Hrubý, Campaign Management Leader, Česká spořitelna9.30 – 10.00 Odměna za dobití – budování vztahu s anonymními majiteli předplacených karet


Základy programu – o čem je a proč jsme jej zavedli?
Jak jsme program vytvořili – symbióza mezi Telefónica O2 a OgilvyOne.
„Duck“ campaign – budování povědomí.
Kdo jsou účastníci programu?
Klíčové body a výsledky.

Jakub Ryba, Head of Prepaid Development & Retention, Telefónica O2
Jan Pokorný, Account Manager, OgilvyInteractive10.00 – 10.30 Coffee BreakKREATIVITA


10.30 – 11.30 Problem Solution or how to have the big marketing idea that‘s at the heart of all great creative work

(Řešení problémů, aneb jak dojít k „Big marketing idea“ – nápadu, který je základem každé úspěšné kreativní práce)


Každý hledá „velkou kreativní myšlenku“. Aby byla ovšem taková myšlenka k něčemu dobrá, musí být podepřena dobrým marketingovým konceptem – tedy tím, co Steve Harrison označuje jako „Big Marketing Idea“. Z jeho přednášky se dozvíte, kolik nápadů pramení z modelu Problém/Řešení a jak tento přístup ovlivňuje všechny nejúspěšnější kreativní počiny z kategorií digital, direct a advertising.

Steve Harrison, bývalý Global Creative Director Wunderman a European Creative Director OgilvyOneOSOBNOST ČESKÉHO DIRECT MARKETINGU


11.30 – 12.00 Vyhlášení osobnosti českého DM


Podruhé v historii proběhne na konferenci Dny direct marketingu slavnostní vyhlášení osobnosti českého direct marketingu, kterou představí zástupce ADMAZ. Budete první, kdo se tuto skutečnost dozví.


Tomáš Hájek, výkonný ředitel, ADMAZ12.00 – 13.30 ObědDATA A VĚRNOSTNÍ PROGRAMY


13.30 – 14.30 The history and ongoing success of Tesco Clubcard

(Historie a pokračující úspěch Tesco Clubcard)


Od uvedení do zkušebního provozu ve Velké Británii v roce 1994 a následného spuštění o rok později, se produkt Tesco Clubcard dostal do popředí věrnostního marketingu.

Clubcard přináší společnosti Tesco výhody zejména ve třech oblastech:

Funguje jako jedinečný nástroj personalizované komunikace se zákazníky,
umožňuje bezkonkurenční vhled do zákazníkova chování, díky kterému je možné vytvořit ze zákazníka základní faktor rozhodovacích procesů,
odměňuje a stimuluje věrnost zákazníků – hlavní pilíř strategie společnosti Tesco.

Naučte se vše o teorii a praxi těchto třech oblastí a zjistěte, jak Tesco úspěšně využívá Clubcard ve svém mezinárodním byznysu.

Giles Pavey, Head of Solutions Tesco International, dunnhumby, UK14.30 – 15.00 Co můžeme a musíme vyčíst z dat o našich zákaznících


Jaké informace potřebujeme k tomu, abychom mohli efektivně řídit hodnotu našich zákazníků a optimalizovat komunikační schéma s nimi.Evžen Drtina, CEO, Wunderman Praha15.00 – 15.30 Coffee BreakLETÁK/NEADRESNÝ MAILING


15.30 – 16.15 How improved targeting techniques can help to maximise the Return on Investment for door drop

(Jak zlepšené metody cílení pomáhají zvyšovat návratnost investic v neadresném mailingu)


Po úvodním představení trhu neadresného mailingu Velké Británie na základě aktuálních statistik za rok 2009 přijde na řadu prezentace nejnovějších zlepšení metod cílení, snížení plýtvání a zvyšování ROI. Přednáška bude obsahovat příklady založené na podrobných reálných datech.

Graham Dodd, Managing Director, The Letterbox Consultancy, UK16.15 – 16.30 Vyhlášení 3. ročníku soutěže Zlatá schránka


Nejlepší kampaně vybrané na základě hodnocení odborné poroty z oblasti neadresně distribuovaných letáků. Soutěž monitoruje neadresný mailing v Česku v kategoriích zaměřených jednak na maloobchodní letáky, jednak na samostatné kampaně.

Program druhého dne (9. 9.)


8.30 – 8.50 Registrace účastníků
8.50 – 9.00 Zahájení konferenceDIGITÁLNÍ MARKETING


9.00 – 10.15 21st Century Marketing

(Marketing v 21. století)


V dramaticky se měnící mediální krajině, zcela odlišné od tradičního způsobu jednosměrné one-to-many komunikace; ve virtuální společnosti, v níž technologie spotřebitelům umožňují volný přístup téměř k jakýmkoli zdrojům informací, kde nové platformy podporují interaktivitu a spolupráci uživatelů, kde názory veřejnosti ovlivňují rozhodovací procesy podniků…v této společnosti začaly požadavky spotřebitelů narůstat jako nikdy předtím.

Jinými slovy musí marketéři v 21. století udělat mnohem víc, než jen začlenit do svého marketingového mixu digital jako další komunikační kanál. Musí přijmout nové marketingové strategie, které umožní vymizení nadlinkové a podlinkové komunikace, hledat efektivnější marketingová řešení a nechat značky hrát větší roli v životě spotřebitele.

Jste na to připraveni?

Patou Nuytemans, Chief Digital Officer, Ogilvy EMEA, UK10.15 – 10.45 Sociální média – marketing založený na mezilidských vztazích


Přednáška se věnuje principům marketingu z pohledu mladé dynamické společnosti nabízející nové přístupy nezatížené tradičním reklamním uvažováním. Teorii na téma šíření sdělení a komunikace v nové éře marketingu doplní ukázky úspěšných realizovaných kampaní.

Jan Havaš, Business Director, Nýdrle10.45 – 11.00 Coffee Break11.00 – 12.00 Už ani budoucnost není, co bývala, aneb proč „old school“ marketingu dochází dech…


Uprostřed rozsáhlých společenských změn, změn mediální krajiny a spotřebního chování, nemůže marketing stát stranou a zůstat stejným, jakým byl tak dlouho. Chtějí-li udržet krok s dobou, musejí se společnosti zamyslet nad svým přístupem k marketingu obecně a zejména ke způsobu, jakým budují vztahy se svými zákazníky.

Zoot.cz je praktickým příkladem toho, jak přilákat nové zákazníky, a jak budovat loajalitu mezi stávající fanoušky značky.

Josef Havelka, Chief Meaning Officer, ZOOT a. s.12.00 – 12.30 Výkonnostní marketing v roce 2010


V období krize vždy přichází tlak na snižování marketingových nákladů a zároveň zvyšování efektivity. Jedním z možných řešení je výkonnostní marketing, o kterém se říká, že je win-win řešením. Je to tak i ve skutečnosti? Je vhodný pro všechny oblasti podnikání? Co jsou základní podmínky úspěšného fungování výkonnostního marketingu?

Ondřej Vích, Internet Manager, Direct pojišťovna12.30 – 14.00 ObědKONTAKTNÍ CENTRA


14.00 – 14.45 Multikanálová komunikace v oblasti péče o zákazníky


Vítězka Evropské ceny call centrer 2009 v progresivní kategorii Multikanálové kontaktní centrum. Dozvíte se, jak pečují o zákazníky ve společnosti ČEZ a čím přesvědčili porotu evropské soutěže o své jedinečnosti.

Milena Linhartová, ředitelka, ČEZ Zákaznické služby14.45 – 15.30 Klientská péče v roce 2010


Zakladatelka neformálního sdružení CC Fórum a vlivná manažerka na scéně call center je jedním z lídrů v oblasti péče o zákazníky. Ve své přednášce se bude věnovat evropským standardům kvality a také vlivům ze zahraničí, které ovlivňují klientskou péči u nás.

Simona Benešová, Site Manager, Team Trackers15.30 – 16.30 Závěr konferencePřípadné změny programu vyhrazeny.

Cena za jednodenní vstupenku: 5 900 Kč + DPH
Cena za dvoudenní vstupenku: 8 900 Kč + DPH


Vstupenky na konferenci objednávejte:

  1. Prostřednictvím registračního formuláře
  2. E-mailem: alan.ostarek@b2bmedia.cz
  3. Telefonicky: Alan Ostárek, 739 522 191
  4. Faxem: 224 872 007


18. Červen 2010

Štítky:  , ,

Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT