Keboola pracuje v Česku pro řetězec papírnictví McPen, módní portál Zoot.cz nebo agenturu H1

Před konferencí Technologie pro marketing jsme se sešli s analytikem společnosti Keboola Martinem Matějkou. Keboola je jednou nových firem, které reagují na potřebu klientů integrovat velké množství dat, a nepřicházet tak např. o obchodní příležitosti. Roli hostujícího redaktora Direktu si vyzkoušel Ondřej Michalák z B2IT.

Podívejte se na program a zaregistrujte se na konferenci Technologie pro marketing.

DIREKT: Můžete představit společnost Keboola a to, jak působí u nás i mezinárodně?

Martin Matějka: V Česku jsme vidět nejvíc, ale trh se pro nás příjemně rozrůstá. Prvním krokem byla kanadská Keboola, kam odjel spoluzakladatel firmy Milan Veverka, který tam s dalším kolegou založil novou pobočku. Milan Veverka prohloubil velmi dobré vztahy s firmou GoodData, pro něž jsme fungovali zpočátku jako implementátor jejich řešení. Od toho se ale snažíme stále více oprošťovat a chceme lidem pomáhat zejména skrz naši Keboola Connection, kterou lze využívat i s jinými prezentačními platformami, jako je například Tableau. Nyní je to o tom, že nabízíme služby všemožným vertikálám, a záleží na tom, s jakým byznys problémem klient přijde. Keboola jako taková je stavěna zejména na integraci dat ze všemožných zdrojů. Obsahuje možnosti zpracování dat jak za pomoci klasického SQL, ale časem přibylo i zpracování dat pomocí jazyka R a novým přírůstkem ze zpracování dat v Pythonu.

DIREKT: Můžete popsat, jak Keboola souvisí s marketingem a jaký může mít pro něj přínos?

Martin Matějka: Je to o zmíněné integraci dat. Spousta firem rozjíždí svoje marketingové kampaně v různých systémech, ať už jde o reklamní bannery nebo AdWords apod. Tato data v systémech leží, lidé je mohou zkoumat, nicméně jim sama o sobě mnoho neřeknou. Vědí třeba, kolik za služby utrácejí, ale nemají například pojítko se zákazníkem nebo s vnitřními náklady firmy tak, aby mohli sledovat, jak se mění jejich celkové zisky. Velký přínos nástroje Keboola je tedy v tom, že tyto systémy lze propojit navzájem a přidat k nim třeba CRM a účetní systém klienta. Pak lze vyhodnocovat celkové náklady kampaní, nebo jestli zacílil na správnou skupinu uživatelů. Může se totiž stát, že někdo vytvoří na internetu marketingovou kampaň, pak mu přijde do systému mnoho nových leadů, ale později se zjistí, že lidé, kteří na základě této kampaně přišli, za tři měsíce odešli a kampaň byla prodělečná. Na druhou stranu může analytik objevit nějaký podceňovaný kanál, který je přínosný, a vyplatí se do něj investovat.

DIREKT: Je zde i nějaké přímé pojítko s direct marketingem?

Martin Matějka: Keboola jde využít například při e-mailingu. Lze třeba vzít data z CRM sytému, který obhospodařuje objednávky, tato data zpracovat nějakým algoritmem a na jeho základě vytvořit seznam konkrétní skupiny zákazníků. Ten je pak možné poslat například do aplikace IBM Silverpop, která se stará o mailingové kampaně, a následně zpětně vyhodnotit dopady rozesílky z dat, která z aplikace získáme.

DIREKT: Kdo je typický uživatel Kebooly?

Martin Matějka: S Keboolou jako takovou pracují lidé, kteří už rozumí zpracování dat, některé firmy mají dostatečně schopné lidi, kteří systém přebírají a obhospodařují jej. Většina klientů ale spoléhá na nás a na naše partnery a sami se věnují až prezentační vrstvě. Data pak konzumují všichni uživatelé od ředitelů firem až po prodavačky na prodejnách. Příkladem je náš klient McPen, zaměstnanci na jejich pobočkách zkoumají, jak se jim daří prodávat, jak se daří jiným pobočkám, a denně to mohou vyhodnocovat. Firma sama o sobě kontroluje, jaké zboží se prodává společně (např. kdo si koupí tužku, koupí si i gumu), a prodavači tomu mohou přizpůsobit interiér prodejny. Někteří uživatelé se ani nemusí přímo zabývat analýzou dat v prezentační vrstvě, ale stačí, když jim přijde nějaký report e-mailem během cest a oni vědí, za kterými klienty by se měli zastavit či jakých výsledků dnes jejich firma dosáhla.

DIREKT: Oč přicházejí ti, kdo Keboolu nepoužívají?

Martin Matějka: Ti přicházejí o tu přidanou hodnotu spočívající v propojení různorodých dat, protože je mnohem obtížnější v nich najít smysl či význam. Sami mají jistě své metody práce s daty, ale je pro ně těžké vytvořit si celkový obrázek a domýšlet vzájemné vazby. Najít smysl a souvislosti v datech, v tom je nyní hlavní výhoda firem, které se této problematice věnují a jsou ochotny do nějakého řešení investovat.

DIREKT: Můžete uvést některé vaše významné reference?

Martin Matějka: Referencí je relativně dost, ve Velké Británii je to např. společnost Fourth Hospitality, která dodává cloudové řešení pro kontrolu nákladů v oblasti pohostinství. Za pomoci našich technologií řeší výkonnost poboček, prodej produktů či optimalizaci skladů. Velkou implementací je firma MMIS, která v USA poskytuje analýzu výdajů pro farmaceutické firmy, vyhodnocuje jejich potenciální nesrovnalosti dříve, než je začnou řešit státní úřady, a Keboola Connection využívá k integraci dat z různých systémů, ze kterých k ní data od zákazníků putují. V České republice jsou to např. modernější firmy jako Zoot nebo Rohlík, pokud jde o marketing a CRM, je to třeba H1, o které budu mluvit i na konferenci.

DIREKT: Kde jinde kromě H1 se Keboola využívá pro CRM a marketing?

Martin Matějka: Je to například společnost Liftago, která se snaží s pomocí Kebooly zjišťovat, jak se jí daří s reklamními kampaněmi, a zároveň to, jestli se daří udržet zákazníky nebo zda jen využili slevy a pak odešli. Keboolu využívá i Seznam a jeho obchod, který využívá aplikace k predikci dalšího nákupu, hledá potenciální klienty pro jejich reklamní produkty apod.

DIREKT: Můžete říci, jak vypadá projekt, jak dlouho trvá realizace a jaké jsou podmínky, pokud někdo projeví zájem o datovou integraci a zvažuje Keboolu?

Martin Matějka: Projekty trvají různě dlouho. Většinou si klienti vyzkouší, zda je pro ně Keboola to správné řešení na základě tzv. „proof of concept“, který může trvat od pár dní po měsíc. Probíhá to tak, že se vybere jeden business case, který firma řeší, a na něm se ukáže, jestli jsme schopni jí s řešením tohoto problému pomoci. A pak také záleží na tom, jaká data klient chce integrovat a analyzovat. Někomu stačí zkoumat data z CRM, někdo je chce propojovat s reklamními kampaněmi apod., někdo i s tím, jak zaměstnanci čerpají dovolenou. Podle toho se pak různí doba implementace. Nepočítáme ale s tím, že bychom na projektech v dlouhodobém hledisku pravidelně pracovali. Jsme rádi, když klienti začnou fungovat sami a my jim poskytujeme podporu. Těší nás, když se pro věc klienti nadchnou a začnou samostatně používat Keboola Connection, adoptují celé řešení, starají se o něj a tím pádem třeba i šetří peníze.

DIREKT: Slovo na závěr?

Martin Matějka: Chtěl bych říct, že business intelligence není „samospásné“ řešení, které se jen implementuje, a najednou se ve firmě začne všemu dařit. Je to o péči o samotná data a zejména o lidských rozhodnutích, kterým ale mohou taková řešení pomoci.

Ptal se Ondřej Michalák
Martin Matějka, Analytik, Keboola

K datům a business intelligence se poprvé dostal během praxe na Technické univerzitě v Liberci, kterou absolvoval ve společnosti Asseco. Ke konci studia prošel stáží v oblasti informačního managementu v IBM a po škole nastoupil jako konzultant do firmy Teradata. Od roku 2014 pracuje jako analytik ve společnosti Keboola.


Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT