Josef Šlerka: Zvítězí stroje na sociálních sítích nad lidmi?

Josef Šlerka (*1974) je zběhlý divadelník (nedokončil studia na DIFA JAMU), vystudovaný estetik (na Filozofické fakultě UK, s ročním intermezzem na Albert-Ludwigs-Universität Freiburg), doktorand informační vědy, šéf softwarového společnosti Ataxo Interactive a vedoucí Studia nových médií na Univerzitě Karlově. Všechny jeho zájmy se protínají v jednom bodě: symbolické analýze. Způsob, jak člověk žije symboly a jak tento svět analyzovat, mapuje jak ve svých sémiotických textech, tak ve vývoji analytických nástrojů. V současnosti se proto věnuje především strojové analýze přirozeného jazyka a nejrůznějším aspektům sociálních médií. Josef Šlerka vystoupí 18. 4. v kině Atlas na konferenci Social Media in Business.

Direkt: Učíte na Karlově univerzitě a zároveň působíte v jedné z progresivních internetových firem. Jak jdou tyto dvě věci dohromady a co vám tato kombinace dává?

Josef Šlerka: Ve společnosti Ataxo Interactive jsem ředitelem, na univerzitě vedu obor Studia nových médií. Hlavní motivací je pro mě to, že pobyt mezi akademickou půdou a byznysem umožňuje fungovat v určitém mezisvětě a získávat tak odstup od obou. Je to na jednu stranu příjemné, může to ale působit i nepříjemně, protože lépe vidíte, co v každém z oborů nefunguje.

Direkt: Jaké jsou tyto slabiny?

Josef Šlerka: V akademické sféře někdy nefunguje pochopení, že je třeba být stále dynamický, většina lidí získá diplom, udělá kariéru a pracuje pak bez dalšího vnějšího tlaku. V byznysu je to trochu podobné, problémem je to, že v českém prostředí stačí málo, aby byl člověk nadprůměrný, to je vidět zvlášť v našem byznysovém oboru – k úspěchu stačí dobře zkopírovat nějakou úspěšnou službu nebo kampaň a rázem výrazně vynikáte. Když se to ale člověku stane příliš brzy, zvětší se mu ego a zleniví. Lenost, to je obecně problém pro obě sféry, o nichž mluvíme.

Direkt: A nějaká pozitiva?

Josef Šlerka: U marketingu a internetového byznysu je stále příležitostí, že se zde nehraje na to, jaký kdo má titul nebo odkud přišel, ale rozhodující je, co umí. Díky tomuto principu Ataxo zbudovalo úplně nový byznys a vytvořilo celou jeho novou oblast. V akademickém sektoru jsou také některé věci až směšné – porady trvají čtyři hodiny a přitom jsou celkově neproduktivní, oproti tomu má soukromý sektor výhodu většího tlaku na efektivitu. Na druhou stranu: akademické prostředí vás zase stále vede k přesnému pojmenovávání a neustálému pochybování.

Direkt: Můžete popsat, jak se na sociální média dívá odborník z akademické sfé­ry?

Josef Šlerka: Pro akademické prostředí je zajímavé řešit otázku, co jsou sociální sítě, co jsou vlastně úspěšná fóra apod. Základní myšlenkou je totiž názor, že pokud poznáme vlastnosti médií, dokážeme poznat možnosti, které přinášejí. Nová média jsou jiná tím, že jsou plně reprezentovatelná číselně. To otevírá celou řadu možností, lze je rozdělovat na části, automatizovat jejich produkci, lze je strojově analyzovat, jsou často velmi nezávislá na nosiči, není jasné co je originál a co kopie.

Direkt: Čeho se bude týkat váš příspěvek na konferenci Social Media in Business?

Josef Šlerka: Moje přednáška se bude jmenovat Zvítězí stroje na sociálních sítích nad lidmi?. A to vymezuje celé její téma. Panuje představa, že v sociálních sítích jsou hlavně lidé, ale když jsme se podívali, kolik statusů na Facebooku nebo Twitteru vytvořily stroje, ukazuje se, že to je až 80 %. Vznikají také první sociální sítě pro stroje a to je velmi zajímavá oblast pro nové aktivity – stroje, které nosíme mnohdy po kapsách, se stávají součástí digitálního prostoru a žijí tak trochu vedle nás. Myslím, že jim budeme muset začít věnovat stejnou pozornost jako lidem. Ne proto, že by snad stroje měly duši, ale protože stroje něco vypovídají o nás. Průnik strojů a sociálních sítí a jejich interakce je podle mne nevyužitou příležitostí, svět se mění na síť propojenou senzory, to otevírá novou zvláštní perspektivu a je dobře být na ni připravený.

Direkt: Konference se chce zaměřit na sociální média z hlediska byznysu. Co byste řekl k tomuto tématu?

Josef Šlerka: Často se zaměňuje fakt, že jedna věc je byznys prostřednictvím sociálních sítí a druhá to, jak sociální média byznys ovlivňují. Funkce jak podpořit stávající byznys je přitom poměrně triviální a funguje podobně jako u jiných médií – public relations, customer care… Také díky nim lze přesně měřit spoustu věcí. To ale může představovat i nevýhodu – například nárůst fanoušků na Facebooku a současný růst prodeje zboží nemusí znamenat koincidenci a taková informace může být zavádějící.

Součástí sociálních médií je také celý segment byznysu, který před nimi vůbec neexistoval. Příkladem může být služba TaskRabbit v USA, která díky jednoduché webové aplikaci umožňuje najímat lidi pro jednoduché práce v domácnosti, jde o smontování nábytku, drobné opravy apod. Bez principu sociálních sítí by to neexistovalo. To, jak byznys podporovat s pomocí sociálních sítí, už funguje, ale ještě není rozvinutý segment, který by řešil, jaký byznys mohou sociální sítě samy vytvářet. Tady nás čeká mnoho změn. Specifický případ týkající se sociálních médií, který není v Česku rozvinutý, je výzkum toho, kdo jsou klienti. Objemy dat na sítích jsou obrovské a v českém prostředí jsme dva tři roky mentálně za západním trhem. Je otázkou, zda tento rozdíl vůbec dokážeme vyrovnat.

Direkt: Jak vypadá trh monitoringu sociálních sítí a jak na něm působí Ataxo Interactive?

Josef Šlerka: My prodáváme data a našimi klienty jsou firmy, které na jejich základě tvoří analýzy. Typickým klientem je společnost Emerite, která takové analýzy zpracovává a nakupuje od nás data, přidává k nim pak spoustu své vlastní práce. Naše služba funguje jako výstřižkový servis ze sociálních sítí.

Pokud jde o archiv, jeho živá část zaujímá zhruba poslední kvartál, vedle toho jsou k dispozici starší archivy, ale to je otázka ceny. Máme např. velký archiv českého a slovenského Twitteru za celou dobu jeho existence, to je skoro 45 milionů zmínek.

Jakub Oth

Více o konferenci Social Media in Business.

Koupit vstupenku.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT