Jen ten, kdo se nebojí k soudu, je zván na pohovor v personální kampani pojišťovny

Srbská pojišťovna Delta Generali ověřovala osobnostní kvality uchazečů o práci tím, že jim zasílala "soudní obsílku" či "povolávací rozkaz".

Loyalty test envelope

Zadavatel: Delta Generali
Agentura: McCann Erickson
Země: Srbsko
Rok: 2010

Zadání

Pojišťovna Delta Generali v Srbsku hledala nového zaměstnance na pozici finančního manažera. Na inzerát reagovaly desítky kandidátů a pojišťovna se rozhodla požádat agenturu McCann Erickson o pomoc při prvotním výběru.

Úkolem pro agenturu bylo kreativním způsobem ověřit, kteří kandidáti splňují požadavky pojišťovny na osobnostní charakteristiky budoucího zaměstnance. Těmi byly upřímnost, respekt k zákonům a loajalita a oddanost.


Řešení

Podobně, jako jsou u nás specifické poštovní zásilky označeny na obálce pruhem patřičné barvy, v Srbsku umisťují dopisy od soudů a armády do modrých obálek. Během války v 90. letech byla modrá obálka spojena především s povolávacím rozkazem do ozbrojených složek země.

Tyto obálky pochopitelně nejsou mezi Srby příliš populární a leckdo se snaží vyhnout jejich převzetí, neboť až po něm jsou považovány za doručené.

Agentura proto připravila direct mailovou zásilku, kterou byl personalizovaný dopis, zvoucí uchazeče k osobnímu pohovoru, vložený právě do modré soudní/armádní obálky.

Vzhledem k tomu, že uchazeč měl prokázat upřímnost, respekt k zákonům, loajalitu a oddanost, dalo se předpokládat, že člověk vyhýbající se soudům či vojenské službě tyto požadavky nesplňuje.


Výsledek

K pohovoru se dostavilo pouhých sedm kandidátů, kteří zásilku převzali. Z pohledu klienta šlo o nejvhodnějších sedm osobností pro další fáze přijímacího řízení.Kampaň dne

Kampaň dne: 3D direct mail na 877 architektů zařídil 229 schůzek pro zástupce Kingspanu

Časopis Direkt

  • Časopis pro direct marketing
  • Aktuality z ČR i ze světa
  • Výsledky světových soutěží
  • Průzkumy, analýzy, rozhovory
časopis DIREKT